AKTS - İmalat Mühendisliğine Giriş

İmalat Mühendisliğine Giriş (MFGE101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İmalat Mühendisliğine Giriş MFGE101 2 0 0 2 2.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Birinci sınıflara İmalat Mühendisliğini tanıtmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendisliğin tarihsel gelişimi
  • Mühendislikteki temel kavramlar, tanımlamalar ve bilim
  • Mühendisliğin toplumdaki rolünün anlaşılması
  • Mühendislik derslerinin arkasındaki felsefenin anlaşılması
  • Çevrenin, güvenliğin, araştırmanın ve etiğin arkasındaki felsefesinin anlaşılması
Dersin İçeriği Giriş, imalat mühendisliğinin tarihsel gelişimi, imalat mühendisliği eğitimi, tasarım ve imalat (üretim), imalat mühendisliği ve ürün ömür çevrimi, imalat yöntemleri ve teknolojileri, imalat mühendisliğinde örnek ürün analizleri, imalat mühendisliğinde araştırma konuları ve gelişme eğilimleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
2 Bilim, Mühendislik ve Sanayinin tarihsel gelişimi Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
3 Mühendislik ve bilimin tarifleri ve metodolojileri Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
4 Mühendislerin işlevleri, rolleri ve türleri Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
5 Toplum ve çevre sorunları Web Sayfasındaki dokumanlar
6 Mühendilikte matematik Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
7 Ara sınav Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
8 Mühendislikte güvenlik Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
9 Mühendislik etiği Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
10 Mühendislikte bilgisayar kullanımı ve imalat mühendisliği müfredatı Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
11 Tasarım ve imalat, imalat mühendisliği, ürün yaşam döngüsü Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
12 İmalat Mühendisliği laboratuvarları ve metal şekillendirme mükemmeliyet merkezi ziyareti Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
13 İmalat yöntemleri ve teknolojisi Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
14 İmalat yöntemleri ve teknolojisi Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
15 Research topics and development trends in manufacturing Moodle Web Sayfasındaki dokumanlar ve ders kitabı
16 Final sınavı dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. M.T. Holtzapple and W.Don Reece, Foundations of Engineering, Mc.Graw-Hill,2nd Ed.,2003
3. Wright, P. H., Introduction to Engineering, John Wiley & Sons, 2004
4. Holtzapple, M. T. and Reece, W.D., Concepts in Engineering, McGraw Hill, 2005
5. Mitcham, C. and Duvall, R.S., Engineering Ethics, Prentice Hall, 2000
6. Fleddermann, C.B., Engineering Ethics, Prentice Hall, 2008
9. Links in course website
10. Schiavone, P., Engineering Success, Prentice Hall, 2007
11. Gerard Voland, Engineering Design
12. Barry Hyman, Fundamentals of Engineering Design
13. Kalpakjian, S., Schmid, S. R., “Manufacturing Engineering and Technology”, Prentice Hall; 5th Ed., 2005.
14. DeGarmo, E. P., Black, J. T., Kohser, “Materials and Processes in Manufacturing”, John Wiley & Sons, 10th Ed., 2007.
15. Walker, J. M. (ed.), “Handbook of Manufacturing Engineering”, Marcel Dekker Inc., 1996.
16. Koshal, D. (ed.), “Manufacturing Engineer’s Reference Book”, Butterworth-Heinemann, 1993.
17. Mikell P. Groover.” Principles of Modern Manufacturing”, 4th Edition, Wiley, 2011
Ders Kitabı 8. Introduction To Engineering, Paul H. Wright, John Wiley & Sons, Inc. (3rd Edition)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini imalat teknolojileri ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi X
2 İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği X
3 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
4 Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama becerisi X
5 İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi X
6 Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi X
7 Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri X
8 Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti X
10 İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci X
11 Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık X
12 Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 4 1 4
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 26