ECTS - - İmalat Mühendisliği

İmalat (Üretim) Mühendisliği Bölümü, ATILIM Üniversitesi'nde 2003 yılında kurulmuş olup, Türkiye'de bu alanda açılan ilk bölümlerden birisidir. İmalat Mühendisliği, ağırlıklı olarak makine-imalat alanında uzmanların yetiştirilmesi için lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim vermektedir. Programların eğitim dili İngilizce'dir. İmalat Mühendisliği, ham maddeleri yeni bir ürüne dönüştürmede çeşitli yöntemleri kullanan ve bu süreçte gerekli sistem, işlem, makine araç ve gereçlerini tasarlayıp geliştiren mühendislik disiplinidir.  İmalat Mühendisliği Bölümü'nün temel amacı, günümüz teknolojisine hakim, üretim kaynaklarını, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanabilen yaratıcı ve yenilikçi İmalat Mühendisleri yetiştirmektir. Yoğun laboratuvar içeriği, staj olanakları ve araştırma imkanlarıyla desteklenen yaparak öğrenme odaklı eğitim programı, öğrencilerine, imalat sanayinde ulusal ve uluslararası platformlarda görev yapabilecek mühendislik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.