ECTS - - İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği Bölümü'nün amacı, üretim kaynaklarını, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanabilen, herhangi bir imalat sürecinde gerekli sistem, işlem, makine araç ve gereçlerini tasarlayıp geliştirebilen yaratıcı ve yenilikçi İmalat Mühendisleri yetiştirmektir. Yoğun laboratuvar içeriği, staj olanakları ve araştırma imkanlarıyla desteklenen yaparak öğrenme odaklı eğitim programı, öğrencilerine, imalat sanayinde ulusal ve uluslararası platformlarda görev yapabilecek mühendislik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölüm bünyesinde eğitim ve araştırma amaçlı beş adet laboratuvar (İmalat Teknolojileri, Bilgisayarla Tümleşik İmalat, Alet/Cihaz ve Metroloji, Makina Elemanları/Mekanizmalar, Bitirme Projeleri) bulunmaktadır.