AKTS - İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon MFGE312 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. C. Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere deney tasarımı, ölçüm cihaz ve gereçleri konusunda deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. İlave olarak, veri analiz tipleri, verilerin istatiksel yorumu anlatılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin, veri analizi ve yorumu yapabilmesi için istatiksel analiz metotları konusunda yeterli bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
  • Öğrencilerin, deney tasarımı konusunda fikir sahibi olmaları sağlanacaktır.
  • Öğrencilerin, deneylerdeki belirsizlik ve sonuçlardaki sapmalar hususunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
  • Öğrencilerin, sıfır, birinci ve ikinci derece ölçüm cihazları hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
  • Öğrencilerin, mikrometre, kumpas, gönye, komparatör kullanımında deneyim kazanması, yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapması ve kalibrasyon kavramını anlaması beklenmektedir.
  • Öğrencilerinin, termokupel tasarımı yapması ve gerinim ölçerler ile bükme kuvvetleri altındaki bir kiriş için deney tasarlaması beklenmektedir.
Dersin İçeriği Temel kavramlar, ölçüm sistemleri, deneysel verilerin analizi, ölçümde belirsizlik, temel ölçüm cihazlarının çalışma prensipleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deney Tasarımına Giriş (DoE) Bölüm 1
2 Deney Tasarımına Giriş (DoE) Bölüm 2
3 Temel Kavramlar: Aktif ve pasif enstrumanlar, analog ve dijital cihazlar, okunabilirlik, histeriz, kalibrasyon, standartlar, boyutlar ve birimler, ölçüm sistemleri, vs. Bölüm 3
4 0, 1. ve 2. Sıralı ölçüm sistemleri Bölüm 4
5 0, 1. ve 2. Sıralı ölçüm sistemleri Bölüm 5
6 Analog ve dijital ölçüm cihazları, yükselticiler, sinyal temizliği, kayıt cihazları, transdüsırlar Bölüm 6
7 Deney verilerinin analizi: Hata ve belirsizlik analizi, standart sapma, olasılık dağılımları, en küçük kareler metodu, çok değişkenli regresyon, doğru uyumu Bölüm 7
8 Deney verilerinin analizi: Hata ve belirsizlik analizi, standart sapma, olasılık dağılımları, en küçük kareler metodu, çok değişkenli regresyon, doğru uyumu Bölüm 8
9 Deney verilerinin analizi: Hata ve belirsizlik analizi, standart sapma, olasılık dağılımları, en küçük kareler metodu, çok değişkenli regresyon, doğru uyumu Bölüm 9
10 Uzunluk, alan, açı ve yüzey pürüzlülüğü ölçümü Bölüm 10
11 Sıcaklık ölçümü Bölüm 11
12 Sıcaklık ölçümü Bölüm 12
13 Kuvvet, tork ve gerinim ölçümü Bölüm 13
14 Kuvvet, tork ve gerinim ölçümü Bölüm 14
15 Proje Sunumları Bölüm 15
16 Final sınavı Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Experimental Methods for Engineers, J.P.Holman, 8Th Ed., Mc Graw Hill
Diğer Kaynaklar 2. Theory and Design for Mechanical Measurements, Richard S. Figliola, Donald. E. Beasley, 6th Edition, Wiley
3. Ölçme Tekniği: Boyut, Basınç, Akış ve Sıcaklık Ölçmeleri, Prof. Dr. Osman F. Genceli, Birsen Yayınevi, 2016

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 5
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 5
Derse Özgü Staj 1 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini imalat teknolojileri ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi X
2 İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği X
3 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
4 Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama becerisi X
5 İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi X
6 Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi X
7 Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri X
8 Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti X
10 İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci X
11 Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık X
12 Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 2 1 2
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 121