AKTS - Medeni Hukuk Bilgisi

Medeni Hukuk Bilgisi (ADA103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Medeni Hukuk Bilgisi ADA103 4 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Atiye B.UYGUR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Medeni Hukukunun genel ilkeleri, kişi kavramı, kişilerin ehliyetleri, kişilik hakları, kişiliğin korunması, tüzel kişiler, dernek ve vakıflar, nişanlanma ve evlenme, evliliğin sona ermesi, soy bağı ve evlat edinme, eşya hukuku, zilyetlik, tapu sicili, miras hukuku, mirasçı, miras bırakan, tereke, mirasın paylaşılması hakkında bilgi vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medeni hukuk kavramlarını doğru kullanabilirler
  • Medeni hukuka ilişkin temel çekişmeleri çözebilirler.
  • İlgili mahkeme kararlarını değerlendirebilirler
  • Özel hukukun temel ilkelerini yorumlayabilirler.
Dersin İçeriği Medeni hukukun temel ilkeleri, kişiler, kişilik, kişiliğin korunması, tüzel kişiler, dernek ve vakıflar, nişanlanma ve evlenme, evliliğin sona ermesi, soy bağı ve evlat edinme, eşya hukuku, zilyetlik, tapu sicili, miras hukuku, mirasçı, mirasbırakan, tereke, mirasın paylaşılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukukun uygulanması ve yorumlanması- Kanun boşluğu-Takdir yetkisi Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
2 Dürüstlük ilkesi-İyi niyet kavramı Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
3 Gerçek Kişiler-Ehliyet-Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
4 Tüzel Kişiler-Dernek-Vakıf Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
5 Aile Hukukuna İlişkin Genel Bilgi-Nişanlanma-Evlenme Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
6 Evliliğin Sona Ermesi-Nafaka Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
7 Ara Sınav
8 Soybağı-Evlat Edinme Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
9 Velayet-Vesayet Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
10 Eşya Hukukuna İlişkin Genel Bilgi-Zilyetlik-Tapu Sicili Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
11 Mülkiyet Hakkı Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
12 Sınırlı Ayni Haklar Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
13 Miras Hukukuna İlişkin Genel Bilgi-Mirasçı-Mirasbırakan-Tereke Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
14 Yasal Mirasçılar-Ölüme Bağlı Tasarrufa Dayanan Mirasçılar-Mirasın Paylaştırılması Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
15 Saklı Paylı Mirasçılar-Tenkis Davası Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kılıçoğlu, Ahmet, Medeni Hukuk, Ankara, 2017

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 4 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 7 4 28
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 7 4 28
Toplam İş Yükü 152