1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
ENG121 Temel İngilizce I
ADA101 Hukukun Temel Kavramları
ADA103 Medeni Hukuk Bilgisi
ADA105 Yargı Örgütü ve Tebligat
ADA107 Klavye Kullanımı I
Alan Seçmeli
HIST201 Uygarlık Tarihi
KRY111 Kariyer Planlama

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ADA108 Büro Yönetimi
ENG122 Temel İngilizce II
ADA104 Borçlar Hukuku Bilgisi
ADA106 Ceza Hukuku Bilgisi
ADA110 Klavye Kullanımı II
ADA102 Medeni Usul Hukuku Bilgisi
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II
Alan Seçmeli

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ADA209 Kamu Hukuku Bilgisi
ADA201 Takip Hukuku Bilgisi I
ADA203 Ceza Usul Hukuku Bilgisi
ADA205 Yazı İşleri Mevzuatı
ADA207 Halkla İlişkiler ve İletişim
ADA211 Klavye Kullanımı III
Alan Seçmeli
TURK401 Türk Dili I

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ADA208 Muhasebe
ADA212 Mali Mevzuat Bilgisi
ADA206 Ticaret Hukuku Bilgisi
ADA202 Takip Hukuku Bilgisi II
ADA204 Cezaevleri İdaresi ve İnfaz Hukuku
ADA210 Adalet Bilgi Teknolojisi
Alan Seçmeli
TURK402 Türk Dili II

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ADA109 Adalet Meslek Etiği
ADA111 İnsan Hakları
ADA112 Hukuk Dili ve Adli Yazışma
ADA114 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
ADA214 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma
ADA216 Tüketici Hukuku Bilgisi
ADA213 Arabuluculuk Hukuku Bilgisi
ADA215 Adli Kolluk