1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I -
ENG121 Temel İngilizce I -
ADA101 Hukukun Temel Kavramları -
ADA103 Medeni Hukuk Bilgisi -
ADA105 Yargı Örgütü ve Tebligat -
ADA107 Klavye Kullanımı I -
Alan Seçmelii -
HIST201 Uygarlık Tarihi -
KRY111 Kariyer Planlama -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1
ADA108 Büro Yönetimi -
ENG122 Temel İngilizce II -
ADA104 Borçlar Hukuku Bilgisi -
ADA106 Ceza Hukuku Bilgisi -
ADA110 Klavye Kullanımı II -
ADA102 Medeni Usul Hukuku Bilgisi -
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II -
Alan Seçmelii -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1
ADA209 Kamu Hukuku Bilgisi -
ADA201 Takip Hukuku Bilgisi I -
ADA203 Ceza Usul Hukuku Bilgisi -
ADA205 Yazı İşleri Mevzuatı -
ADA207 Halkla İlişkiler ve İletişim -
ADA211 Klavye Kullanımı III -
Alan Seçmelii -
TURK401 Türk Dili I -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1
ADA208 Muhasebe -
ADA212 Mali Mevzuat Bilgisi -
ADA206 Ticaret Hukuku Bilgisi -
ADA202 Takip Hukuku Bilgisi II -
ADA204 Cezaevleri İdaresi ve İnfaz Hukuku -
ADA210 Adalet Bilgi Teknolojisi -
Alan Seçmelii -
TURK402 Türk Dili II -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1
ADA109 Adalet Meslek Etiği -
ADA111 İnsan Hakları -
ADA112 Hukuk Dili ve Adli Yazışma -
ADA114 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi -
ADA214 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma -
ADA216 Tüketici Hukuku Bilgisi -
ADA213 Arabuluculuk Hukuku Bilgisi -
ADA215 Adli Kolluk -