AKTS - Yargı Örgütü ve Tebligat

Yargı Örgütü ve Tebligat (ADA105) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yargı Örgütü ve Tebligat ADA105 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Cengiz Kulaksız
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, yargıya dair temel ilke ve kavramları, Türk yargı sisteminin yapısını, yargı kollarını, çeşitli mahkemeleri ve diğer adli mercileri tanımlayabilme ile tebligat hukuku kapsamında temel bilgileri kavrama amacını taşır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Yargı örgütü hukukunun temel kavramlarını açıklarlar.
  • • Yargı örgütüne ve işleyişine ilişkin temel bilgileri kullanırlar
  • • Tebligat kavramının önemini ve amacını kavrarlar.
  • • Tebligat usulünü açıklarlar.
Dersin İçeriği Yargı örgütü hukukunun temel kavramları, uyuşmazlık yargısı, tebligat hukuku ve tebligat usulü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yargı Örgütü Hukukunun Temel Kavramları Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara: 2017.
2 Anayasa Yargısı Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara: 2017
3 Adli Yargı Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara: 2017.
4 Adli Yargıda İstinaf Mahkemeleri Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara: 2017
5 İdari Yargı Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara: 2017.
6 Uyuşmazlık Yargısı Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara: 2017.
7 Ara Sınav
8 Tebligat Kavramı ve Amacı Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR: Tebligat Hukuku, B.5, Ankara: 2013.
9 Adli Tebligat Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR: Tebligat Hukuku, B.5, Ankara: 2013.
10 Tebligatı Yapabilecek Olan Makamlar Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR: Tebligat Hukuku, B.5, Ankara: 2013.
11 Tebligat Zamanı Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR: Tebligat Hukuku, B.5, Ankara: 2013.
12 Tebligatın Kimlere Yapılabileceğinin Tespiti Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR: Tebligat Hukuku, B.5, Ankara: 2013
13 Usulsüz Tebligat Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR: Tebligat Hukuku, B.5, Ankara: 2013
14 Tebligatta Adresin Önemi Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR: Tebligat Hukuku, B.5, Ankara: 2013.
15 İlanen Tebligat Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR: Tebligat Hukuku, B.5, Ankara: 2013
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR: Tebligat Hukuku, B.5, Ankara: 2013
2. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz: Medeni Usul Hukuku, Ankara: 2017.
Diğer Kaynaklar 3. Baki Kuru: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul: 2015

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 2 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 10 3 30
Toplam İş Yükü 100