1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
ENG121 Temel İngilizce I 4 0 4 3
ADA101 Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 6
ADA103 Medeni Hukuk Bilgisi 4 0 4 6
ADA105 Yargı Örgütü ve Tebligat 2 0 2 4
ADA107 Klavye Kullanımı I 2 0 2 3
ADA-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
HIST201 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 22 0 24 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ADA108 Büro Yönetimi 2 0 2 3
ENG122 Temel İngilizce II 4 0 4 3
ADA104 Borçlar Hukuku Bilgisi 2 0 2 5
ADA106 Ceza Hukuku Bilgisi 2 0 2 5
ADA110 Klavye Kullanımı II 2 0 2 4
ADA102 Medeni Usul Hukuku Bilgisi 3 0 3 5
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
ADA-AE1SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
Toplam 17 0 19 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ADA209 Kamu Hukuku Bilgisi 3 0 3 5
ADA201 Takip Hukuku Bilgisi I 3 0 3 5
ADA203 Ceza Usul Hukuku Bilgisi 2 0 2 4
ADA205 Yazı İşleri Mevzuatı 2 0 2 4
ADA207 Halkla İlişkiler ve İletişim 2 0 2 3
ADA211 Klavye Kullanımı III 2 0 2 4
ADA-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
Toplam 16 0 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ADA208 Muhasebe 2 0 2 4
ADA212 Mali Mevzuat Bilgisi 2 0 2 4
ADA206 Ticaret Hukuku Bilgisi 3 0 3 5
ADA202 Takip Hukuku Bilgisi II 2 0 2 4
ADA204 Cezaevleri İdaresi ve İnfaz Hukuku 2 0 2 4
ADA210 Adalet Bilgi Teknolojisi 2 0 2 4
ADA-AE2SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
Toplam 15 0 17 30

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ADA109 Adalet Meslek Etiği 2 0 2 3
ADA111 İnsan Hakları 2 0 2 3
ADA112 Hukuk Dili ve Adli Yazışma 2 0 2 3
ADA114 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi 2 0 2 3
ADA214 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma 2 0 2 3
ADA216 Tüketici Hukuku Bilgisi 2 0 2 3
ADA213 Arabuluculuk Hukuku Bilgisi 2 0 2 3
ADA215 Adli Kolluk 2 0 2 3
Toplam 16 0 16 24