AKTS - Borçlar Hukuku Bilgisi

Borçlar Hukuku Bilgisi (ADA104) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Borçlar Hukuku Bilgisi ADA104 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Atiye B.UYGUR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı Borçlar hukuku ile ilgili teorik bilgiler vermektir. Borç ilişkisi kavramını, borçların kaynaklarını, borçların ifa edilmesini ve ifa edilmemesi durumunda bunun sonuçlarını öğretmektir. Borçlar hukukuna ilişkin problemleri çözebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Borcun kaynaklarını öğrenirler. • Haksız fiil hukukuna ilişkin problemleri çözerler. • Borçlar hakkındaki hukuksal sorunları çözümleme yeteneği kazanırlar. • Uyuşmazlığın temelini oluşturan hukuki ilişkiyi belirler. • Borç ilişkisinde tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder
Dersin İçeriği Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Borçlar hukukunun konusu, kapsamı, kaynakları Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018.
2 Hukuki işlemden doğan borç ilişkileri Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
3 Sözleşme özgürlüğü Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
4 Sözleşmenin kurulması ve geçerliliği Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
5 İrade ile beyan arasındaki uyumsuzluk halleri Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
6 Sözleşmelerin yorumu ve uyarlanması Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
7 Ara Sınav
8 Temsil Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
9 Haksız fiilden kaynaklanan borç ilişkileri, kusura dayanan sorumluluk Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
10 Kusursuz sorumluluk halleri Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
11 Zarar ve tazminatın hesaplanması Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
12 Sorumluluk sebeplerinin çokluğu Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
13 Sebepsiz zenginleşme Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
14 Borca aykırılık Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
15 Borcun sona ermesi Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018.
2. Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 27. Bası, Ankara 2018

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 4 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 10 6 60
Toplam İş Yükü 128