AKTS - Takip Hukuku Bilgisi I

Takip Hukuku Bilgisi I (ADA201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Takip Hukuku Bilgisi I ADA201 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Cengiz Kulaksız
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Alacaklının alacağına kavuşması amacıyla başvurabileceği icra takip yollarını kavratmak; bu çerçevede ilamlı ve ilamsız takip yolları, haciz, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması safhaları hakkında bilgi verilmesidir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • İcra Hukukunun amacını ve ilkelerini açıklarlar.
  • • Takip sistemleri ve türleri hakkında örnek verirler.
  • • Haciz ve paraya çevirmenin temel esaslarını açıklarlar
Dersin İçeriği İlamsız ve ilamlı icra takipleri, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, rehnin para ile çevirilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Hükümler Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
2 İlamsız İcra Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
3 Genel Haciz Yolu Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
4 Ödeme Emri Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema
5 İtirazın İptali Davası Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
6 İtirazın Kaldırılması Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
7 Ara Sınav
8 Menfi Tespit Davası Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
9 İstirdat Davaları Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
10 Haciz Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
11 Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması Safhası Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
12 Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
13 İlamlı İcra Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
14 Rehnin Para ile Çevrilmesi Yolu İle Takip Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
15 İhtiyati Haciz Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
2. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2016
Diğer Kaynaklar 3. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası, İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2013
4. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası, İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 4 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 7 5 35
Toplam İş Yükü 125