AKTS - Yazı İşleri Mevzuatı

Yazı İşleri Mevzuatı (ADA205) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazı İşleri Mevzuatı ADA205 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Cengiz Kulaksız
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Resmi Yazışma kurallarını açıklar.
  • • Mahkeme ve duruşma işleyişini açıklar.
  • • Dava dosyası kaydı yapar.
  • • Kalem işlemlerini yapar
Dersin İçeriği Adalet hukuk alanında kalem hizmetleri, kalemlerde tutulması gereken dosya ve defterler, resmi yazışma kuralları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
2 Resmi Yazışma Kuralları Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
3 Resmi Yazı Çeşitleri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
4 Kalem Teşkilatı Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
5 Adli Yazışma Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
6 Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
7 Ara Sınav
8 Kalem Personelinin Görevleri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
9 Kalem Personelinin Yetkileri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
10 İnfaz İşlemleri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
11 Adli Sicil İşlemleri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
12 Ayniyat, Adli Emanet ve Arşiv İşlemleri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
13 Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
14 Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Kalem Hizmetleri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
15 İcra Hakimliği Defterleri Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ahmet Uğur Turan: Kalem Mevzuatı, Ankara: 2011
Diğer Kaynaklar 2. Burhan Yaz: Kalem Mevzuatı ve Adalet Dairelerinin Denetimi, Ankara: 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 test

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 2 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 10 4 40
Toplam İş Yükü 100