AKTS - Hukukun Temel Kavramları

Hukukun Temel Kavramları (ADA101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukukun Temel Kavramları ADA101 4 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Atiye B.UYGUR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, hukuk kurallarının diğer toplumsal düzen kuralları karşılaştırması, hukuk kurallarının nitelikleri, uygulanması, yargı örgütü, bazı temel hukuk kavramlarının incelenmesidir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Hukuk kavramlarını açıklayabilme • Hukuk kurallarını yorumlayabilme • Hukuk dallarını ayırt edebilme • Hukukçu kimliğini tanımlayabilme • Uyuşmazlıkların çözümü için hukuk kurallarını uygulayabilme • Temel kavramlara, kurumlara, kurallara, kaynaklara hakimiyeti sağlayabilme; hukukun metedolojik ve etik temellerini verebilme • Hukuku, hukuk sistemini, yargılama teşkilatını tanımlayabilme
Dersin İçeriği Hukukun temel kavramları, temel hukuk bilgileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk ve toplum hayatı Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
2 Hukukun Dalları, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ayrımı Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
3 Pozitif Hukukun kaynakları, Yazılı kaynaklar, yazılı olmayan kaynaklar,yardımcı kaynaklar Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
4 Kanunların uygulanması,yer bakımından uygulanması,zaman bakımından uygulanması
5 Kanunların anlam bakımından uygulanması,hukuki ilişki ve hak kavramı,hakların türleri ve özellikleri
6 özel haklar ve türleri,hakların kazanılması ve kaybedilmesi, iyiniyet Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
7 Ara Sınav
8 Hakların korunması ve yargı yerleri,ilk derece mahkemeleri,yargıtay,idari yargı mahkemeleri,danıştay Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
9 Kişiler ve kişilik,gerçek kişiler, Tüzel kişiler,başlangıcı ,hak ve fiil ehliyeti Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
10 Tüzel kişilerin türleri Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
11 Özel hukuk Tüzel kişileri,kamu hukuku tüzel kişileri Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
12 Hukuki fiiller(Genel olarak,haksız fiiller Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
13 Hukuki işlemler ve çeşitleri Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
14 Kamu hukuku işlemleri Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
15 Genel Değerlendirme Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları 15. Baskı Ekin Kitabevi 2017 Bursa

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 1
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 99
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 96