AKTS - Medeni Usul Hukuku Bilgisi

Medeni Usul Hukuku Bilgisi (ADA102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Medeni Usul Hukuku Bilgisi ADA102 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Cengiz Kulaksız
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı yargılama ve mahkeme yönetimleri ile maddi hukukun usul boyutuna ilişkin bilgi vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Medenî usul hukukuna ilişkin hukuki problemleri ve uyuşmazlıkları çözümlerler.
  • • Medenî usul hukukunun temel kavramlarını kullanırlar
  • • Tarafları ilgilendiren yasal usul kurallar hakkında örnek verirler
Dersin İçeriği Mahkemelerin yetki ve görevi, yargılama usulü, deliller ve kanun yolları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yargı Yolu Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017
2 Mahkemeler teşkilatı Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
3 Görev ve Yetki Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
4 Yargılamaya İlişkin İlkeler Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017
5 Davada Taraflar Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
6 Dava Çeşitleri Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017
7 Ara Sınav
8 Adli Tatil, Süreler, Eski Hale Getirme Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
9 Davanın Açılması Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
10 Öninceleme Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
11 Tahkikat Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
12 İspat ve Deliller Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
13 Adli Yardım Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
14 Islah Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz, Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Medeni Usul Hukuku Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
Diğer Kaynaklar 2. Prof. Dr. Ramazan Aslan, Prof Dr. Ejder Yılmaz Prof Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 3 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 7 5 35
Toplam İş Yükü 125