AKTS - Ceza Hukuku Bilgisi

Ceza Hukuku Bilgisi (ADA106) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ceza Hukuku Bilgisi ADA106 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ceza kanunlarının uygulanma alanı, suçun ne olduğu sorunu, suçun unsurları, temel bazı suç tipleri, cezalandırma hukuki ilişkisinin sona ermesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Ceza kanunlarının uygulanma alanı, suçun ne olduğu sorunu, suçun unsurları, temel bazı suç tipleri, cezalandırma hukuki ilişkisinin sona ermesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nevzat TOROSLU – Haluk TOROSLU: Ceza Hukuku Genel Kısım, 17. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2017.
2. Zeki HAFIZOĞULLARI - Muharrem ÖZEN: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, US – A Yayınevi, Ankara 2017.
3. Hakan HAKERİ: Ceza Hukuku Genel Hükümler – Temel Bilgiler, 15. Baskı, Astana Yayınevi, Ankara 2018.
Diğer Kaynaklar 4. Türk Ceza Kanunu Yargı Kararları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 75