AKTS - Kamu Hukuku Bilgisi

Kamu Hukuku Bilgisi (ADA209) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Hukuku Bilgisi ADA209 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Anayasa hukukunun temel kavram ve kurumları, 1982 Anayasası hükümleri, Anayasa Mahkemesinin yapısı ve işlevi, Anayasa Yargısı denetiminin esasları, idare hukukuna ilişkin genel bilgiler, anayasal bir ilke olarak hukuk devleti ve gerekleri, idare ile birey arasındaki ilişkiler, idari işlem kavramı, idari teşkilat ve idarenin hareket araçları ve idarenin yargısal denetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anayasa hukukunun temel kavram ve kurumları
2 1982 Anayasası hükümleri
3 Anayasa Mahkemesi’nin yapısı ve işlevi
4 Anayasa Yargısı denetiminin esasları
5 idare hukukuna ilişkin genel bilgiler
6 Anayasal bir ilke olarak hukuk devleti ve gerekleri
7 idare ile birey arasındaki ilişkiler
8 idari işlem kavramı
9 idari teşkilat ve idarenin hareket araçları ve idarenin yargısal denetimi.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukuna Giriş (Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku), Ekin Yayınevi, Bursa,2017
2. Kemal GÖZLER, Gürsel Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa,2017
3. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi Yay., Ankara, 2017.
Diğer Kaynaklar 4. Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, 10. Baskı, İmaj Yayınevi Ankara, 2011.
5. Kemal GÖZLER , Gürsel KAPLAN, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa, 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 test

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0