ECTS - - Yazılım Mühendisliği Tezsiz Y.Lisans

Bilgisayar yazılımı ve donanımı ve genelde bilişim teknolojilerinin büyük bir hızla gelişmesi; iletişim teknolojilerindeki ve bilgisayar ağlarındaki gelişmeler ve bunun doğal bir uygulaması olarak ortaya çıkan İnternet'in yaygınlaşması Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliklerine ve genel olarak Bilişime ilgiyi artırmıştır.
Bütün bu teknolojik gelişmelere paralel olarak da e-Ticaret, e-İş, e-Yaşam, e-Devlet, m-Devlet gibi kavramlar gelişmektedir. Bunun sonucunda e-Uygulamalar hızlı bir şekilde insanların günlük yaşamlarına girmeye ve yaşamı etkilemeye başlamıştır. Yeni yüzyılda, bu gelişmelere ayak uyduran ve sistemlerini buna göre gözden geçirip yenileyen toplumların gelişeceği ve çağı yakalayacağı düşünülmektedir.

Bunun yanı sıra, verinin her iki yılda bir ikiye katlanması (Büyük Veri) ve Nesnelerin İnterneti olgusu, veri madenciliği ve makine öğrenme algoritmalarının ve analiz yöntemlerini ön plana çıkarmış ve akıllı yazılım sistemleri alanını genişletmiştir. Geleceğin yazılım mühendisleri, akıllı yazılımlar geliştirmek zorundadırlar.
Buradan yola çıkarak, Bilişim alanında çalışan mezunların yazılım yaşam döngüsü konusunda uzmanlaşmaları, yazılım proje yönetimi, yazılım gereksinim mühendisliği, model güdümlü yazılım geliştirme ve yazılım test mühendisliği alanlarında uzmanlaşmaları amacı ile Yazılım Mühendisliği Tezsiz Y. Lisans programı açılmıştır.

Programın temel amacı,

  • Yazılım Yaşam Döngüsüne hakim
  • Nesnesel tasarım yapabilen
  • Geliştirilecek yazılımın mimarisini oluşturabilen
  • Yazılım kalite standartlarına uygun yazılımı geliştiren, test edebilen, ilgili dokümanları hazırlayabilen,
  • Ve daha sonra geliştirilen yazılımın bakımını planlayabilen mezunlar vermektir.

Bu ana çerçeve etrafında, programda, Nesneye Yönelik Programlama teknikleri, Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Mimarisi, ve Yazılım Kalitesi konuları derinliğine uygulamalı olarak işlenecektir. Programda en güncel yazılımlar, araçlar ve işletim sistemleri kullanılarak, kişilerin son teknolojilerle tanışmaları sağlanacaktır.