AKTS - Servis Yönelimli Mimari ve Web Servisleri

Servis Yönelimli Mimari ve Web Servisleri (SE566) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Servis Yönelimli Mimari ve Web Servisleri SE566 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, servis yönelimli mimarinin (SOA) temel kavramlarını ve iş süreç yönetiminin, ihtiyaçları sürekli değişen ortamlarda nasıl kullanılacağını öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Servis yönelimli mimariler geliştirmek ve işletmek
  • İş süreçlerini, süreç modellerini ve SOA’nın süreç iyileştirmeyi nasıl desteklediğini tanımlamak
  • Platform birlikte çalışabilirliği ve kalıt sistemlerin entegrasyonunu sağlamak amacı ile SOA standartlarını uygulamak
  • SOA teknolojilerini uygulama geliştirme zamanlarını azaltmak ve iş çevikliğini artırmak için kullanmak
Dersin İçeriği SOA temelleri; SOA tasarım prensipleri; SOA standartları: temeller, BPEL, SOAP, WSDL ve UDDI; web servisleri; REST; SOA yönetişim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 SOA Tanımları
3 SOA Tasarım Prensipleri
4 SOA Standartların kullanımı
5 XML, XSD
6 Web Services - SOAP
7 Web Servisleri - WSDL
8 RESTful Servisleri
9 Arasınavı
10 SOA koordinasyonu ve orkestrasyonu
11 WS-* eklentileri
12 BPEL
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönem Sonu sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology and Design, Thomas Erl, Prentice Hall, ISBN: 0-13-185858-0
Diğer Kaynaklar 2. Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology and Design, Thomas Erl, Prentice Hall, ISBN: 0-13-185858-0
3. Service Design Patterns Fundamental Design Solutions for SOAP/WSDL and RESTful Web Services, Robert Daigneau ,© 2012, ISBN-10: 0-321-54420-X
4. WWW Consortium , https://www.w3.org/

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0