AKTS - BT Güvenliği

BT Güvenliği (ISE542) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
BT Güvenliği ISE542 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, bilişim sistemlerinde var olan tehdit ve zafiyetleri açıklamaktır. Ayrıca, ders tehditlere karşı nasıl güvenli bilişim sistemleri tasarlanacağını ve geliştirileceğini öğretmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgi teknolojileri güvenliği ile ilgili temel terim ve kavramları tanımlamak
  • BT güvenliği için planlar hazırlamak
  • BT güvenlik politikaları ve programları geliştirmek
  • Uluslar arası güvenlik modellerini tanımak
  • Pratik güvenlik çözümleri üretmek
  • BT güvenlik risklerini yönetmek
  • Personel güvenliği ve etik konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bilgi teknolojileri güvenliğine giriş. Güvenlik planları, güvenlik politikaları. Güvenlik modelleri: TCSEC, Common Criteri, ISE/IEC 27000, CIBIT, ITIL. Güvenlik risk değerlendirmesi ve yönetimi. Güvenlik çözümleri. BT hizmetleri ve güvenlik. Personel güvenliği. BT güvenliğinde etik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 BT güvenliğine giriş Bölüm 1
2 Güvenlik planı Bölüm 2, 3
3 BT güvenlik politikaları Bölüm 4
4 Güvenlik programları geliştirme Bölüm 5
5 Güvenlik modelleri ve uygulamaları Bölüm 6,7
6 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri Instructor notes
7 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri Instructor notes
8 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri Instructor notes
9 Risk yönetimi Bölüm 8, 9
10 Risk yönetimi Bölüm 8, 9
11 Güvenlik çözümleri Bölüm 10
12 Güvenlik çözümleri Bölüm 10
13 Personel güvenliği Bölüm 11
14 Bilişim güvenliğinde etik Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Management of Information Security, M.E.Whitman, H.J.Mattord, Course Technology Cengage Learning, 2010, ISBN: 978-0-8400-3160-0
Diğer Kaynaklar 2. Computer forensics and cyber-crime, Britz M., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, ISBN: 0132447495, 2008.
3. Introduction to Computer Security, Bishop Matt, Addison-Wesley, Pearson Education, Inc. ISBN: 0-321-24744-2, 2005.
4. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, W. Stallings, 4/E, Prentice-Hall, 2006.
5. Security in Computing (3rd edition), Charles P. Pfleeger and Shari L. Pfleeger, Prentice-Hall, ISBN: 0-13-035548-8, 2003.
6. ISO/IEC 27001 Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175