AKTS - Yazılım Mimarisi

Yazılım Mimarisi (SE558) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Mimarisi SE558 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı yazılım tasarlama mimarileri, uygulaması, yazılım dilleri ve kritik sistemler konularında temel bilgiler vermektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım tasarlama mimarileri, uygulaması, yazılım dilleri ve kritik sistemler temellerini açıklama
  • Farklı yazılım tekniklerini ve dökümantasyınunu uyglama
  • Çeşitli yazılım mimari inşasını, başarısını ve güçlüklerini analiz etme
Dersin İçeriği Yazılım mimarisine giriş; mimari iş çevrimi; mimari yaratma; durum çalışması; kaliteyi anlama ve ulaşma; yazılım mimarisini tasarlama, dökümante etme ve tekrar inşa etme; yazılım mimarisi değerlendirme metodları; yazılım mimarisine sayısal olarak karar verme yöntemleri; yazılım üretim hattı; aracı yazılım, servis-tabanlı, anlamsal ağlar, durum taba

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım kalite özellikleri Bölüm 3
2 Ara yazılım meimari ve teknolojileri Bölüm 4
3 Yazılım üretim hatları Bölüm 9
4 Durum tabanlı miamriler Bölüm 10
5 Model tabanlı mimariler Bölüm 11
6 Servis-tabanlı mimariler ve teknolojiler Bölüm 12
7 Anlamsal ağlar Bölüm 13
8 Yazılım aracıları Bölüm 43
9 Uygulamalı Mimari ve Tarzlar Software Architecture Foundations, Theory, and Practice by Richard N. Taylor, Nenad Medvidovic, Eric M. Dashofy -Bölüm 11
10 Fonksiyonel Olmayan Özellikler için Tasarım Bölüm 12
11 Güvenlik ve Güven Bölüm 13
12 Mimari Adaptasyon Bölüm 14
13 Alana Özel Yazılım Mühendisliği Bölüm 15
14 Standartlar Bölüm 16
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı Review of topics

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Essential Software Architecture by Ian Gorton, Springer, 2006
Diğer Kaynaklar 2. Software Architecture in Practice, Second Edition, by Bass, Clements and Kazman, Addison-Wesley Publishers, ISBN: 0-321-15495-9, 2007
3. Quality Software Project Management by Robert T. Futrell, Donald F. Shafer, and Linda I. Shafer, Prentice Hall, 2002
4. Evaluating Software Architecture- Methods and Case Studies, by Paul Clements, Rick Kazman, Mark Klein, ISBN: 020170482X, Addison Wesley, 2007.
5. Software System Architecture by Nick Rozanski and Eoin Woods, ISBN 0-321-11229-6, Addison Wesley, 2007
6. Software Product Line in Action Frank Van der Linden, Klaus Schmid, Eelco Rommes, ISBN 978-3-540-71436-1 Springer Berlin Heidelberg New York, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 228