AKTS - Havacılık İngilizcesi

Havacılık İngilizcesi (AVM305) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Havacılık İngilizcesi AVM305 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin sivil havacılık alanında ingilizce yazılmış makaleleri okuyup anlamasını sağlamak, mesleki alanda geniş kelime dağarcığını kullanabilmek, sivil havacılıktaki yeni gelişmeleri takip edebilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler dünyada hızla gelişen ve değişen havacılık olaylarını takip edebilir
  • Öğrenciler havacılık sektöründe değişen trendleri İngilizce ifade edebilir
  • Öğrenciler havacılık sektörünün ingilizce olarak tanıtımını yapabilir.
  • Öğrenciler uluslararası manual/yasal düzenlemeler ile karşılaştığında okuduğunu anlayabilir.
Dersin İçeriği Uluslararası havacılık terimleri, hava taşımacılığı ve havaalanı sektörü, hava kargo sektörü, havayolu işbirlikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Havacılıkta kullanılan alfabe ve rakamlar
2 Hava Taşımacılığı Sektörü, Hava Taşımacılığının Ekonomik-Sosyal Etkisi ve Faydaları
3 Sivil Havacılık Organizasyonları ve Kuruluşlar
4 Hava Ulaştırmasının Unsurları; Hava Taşımacılığı İşletmeleri, Havaalanları, Havacılık Hizmetleri, Müşteriler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
5 Hava Ulaştırmasının Unsurları
6 Havaalanı Dizaynı
7 Havaalanı Dizaynı
8 Sınav haftası
9 Havaalanlarının Çevresel Etkileri, Uçak Kazaları
10 Yeni Uçak Dizaynları
11 Hava Kargo Sektörü
12 Uçuş Sırasında Verilen Hizmetler
13 Havayolu Pazarlaması
14 Küresel İttifaklar
15 Havayolu Evlilikleri
16 Dersin Değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Alexander T. Wells, John G. Wensveen, Air Transportation, A Management Perspective, Fifth Edition, Thomson, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5 5
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 120