AKTS - Türkçe II

Türkçe II (TURK202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkçe II TURK202 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Gökçe Ulus
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeyi A2 düzeyinde (Türkçeye maruz bırakarak) öğretmektir. Türkçe konuşarak günlük ihtiyaçların giderilmesini sağlamak, metin oluşturabilmek, şarkı sözlerini anlamak, sohbet edebilmek hedeflenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Okuma: • yönergeleri okuyabilecek ve takip edebilecek, • okuma becerilerini geliştirebilecek
  • Konuşma: • günlük faaliyetleri hakkında konuşabilecek, • geçmişte yapılmış olan faaliyetleri hakkında konuşabilecek,
  • Dinleme: • dinleme metinlerindeki temel düşünceyi bulabilecek, • dinleme aracılığıyla Turkcenin kullanımı ve telaffuzuna yönelik saptamalar yapabilecek,
  • Yazma: • diyalogları tamamlayabilecek ve ilgili sorulara yanıt verebilecek, • farklı amaçlara yönelik kısa metinler yazabilecek,
  • Teknoloji kullanımı: • teknoloji yoluyla kendilerine verilen internet ödevlerini yaparak bağımsız çalışma becerilerine sahip olabileceklerdir.
  • • Cümle kurma becerisini geliştirecek, • Uygun hızda söylenen yönergeleri anlayabilecek, • Türkçe cümle yapılarını öğrenecek, • Sıklıkla kullanılan varlık ve kavram adlarını ezberleyecek, • Günlük ihtiyaçlarını yeni sözcüklerle ifade edebilecek, • Zaman akışını takip edebilecek, • Başından geçen olayları kısa cümlelerle anlatabilecek.
Dersin İçeriği Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma/ Türkçe dersinin içeriği ve amaçları / A1 düzeyinin kontrolü Dersin sorumlusu tarafından verilecek
2 Hava durumu / Çekim ekleri / Uygulama
3 Haberler / Yapım ekleri (-lı, -sız, -lık) / Duyduğunu yazma çalışması / Geniş zaman
4 Dün neler yaptın? /Duyulan geçmiş zaman / Bugün ne yapıyorsun? / Gelecek zaman
5 Alışkanlık ve hobiler / Yetenekler / Yeterlilik fiilleri (-ebil-, -eme-)
6 Bağlaçlar / Doğrudan anlatım (diye) / Karşılaştırma
7 Genel tekrar
8 Vize
9 İsim cümlesi ve fiil cümlesi / Küçültme sıfatları
10 Zaman zarfları / Vasıta eki (ile)
11 Yolculuk diyalogları / Rica etmek / Yeterlilik fiilleri
12 Gelecek planlama / Hayal kurma / Film gösterimi
13 Komik bir anı / Yabancı ülkede yaşamak / iş görüşmesi
14 Genel tekrar
15 Genel tekrar
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Yabancilar Icin Turkce`Ders Kitabi (Hitit) A1-A2 Temel
Diğer Kaynaklar 2. Cesitli Kaynaklardan Ders Notlari

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 1
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 99
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100