ECTS - - Sosyal Bilimler Ortak Dersler Programı

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II
TURK402 Türk Dili II
HIST221 Uygarlık Tarihi
HIST201 Uygarlık Tarihi
TURK401 Türk Dili I
TURK201 Türkçe I
TURK202 Türkçe II
HUM320 Estetik
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş
HUM331 Go
HUM360 Bilim Tarihi
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü
HUM203 Popüler Bilim
HIST204 Uygarlık Tarihi
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
HUM409 Türkiye'de Siyasi Akımlar ve Partiler
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş
HUM330 Go
HUM101 Türk Demokrasi Tarihi
HUM410 Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri
HUM103 Karşılaştırmalı Türk ve Dünya Tarihi
HUM411 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sosyal ve Kültürel Yansımalar
HUM102 Fransız Devriminden Günümüze Dünya Tarihi
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı
HUM109 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789)
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789)
HUM112 İş Hayatına Hazırlık
KRY111 Kariyer Planlama
HUM322 Etiğe Giriş
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş
HUM205 Öğrenmede Etkili Stratejiler
HIST201T Uygarlık Tarihi
HUM104 Diplomasi Tarihi
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi
HUM413 İş Sağlığı ve Güvenliği
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları