ECTS - - Sosyal Bilimler Ortak Dersler Programı

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
HIST201 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
TURK201 Türkçe I 3 0 3 3
TURK202 Türkçe II 3 0 3 3
HUM320 Estetik 3 0 3 4
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş 3 0 3 4
HUM331 Go 3 0 3 4
HUM360 Bilim Tarihi 3 0 3 4
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar 3 0 3 4
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü 3 0 3 4
HUM203 Popüler Bilim 3 0 3 4
HIST204 Uygarlık Tarihi 3 0 3 5
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
HUM409 Türkiye'de Siyasi Akımlar ve Partiler 3 0 3 4
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
HUM330 Go 3 0 3 4
HUM101 Türk Demokrasi Tarihi 3 0 3 4
HUM410 Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri 3 0 3 4
HUM103 Karşılaştırmalı Türk ve Dünya Tarihi 3 0 3 4
HUM411 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sosyal ve Kültürel Yansımalar 3 0 3 4
HUM102 Fransız Devriminden Günümüze Dünya Tarihi 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
HUM109 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM112 İş Hayatına Hazırlık 3 0 3 4
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM205 Öğrenmede Etkili Stratejiler 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
Toplam 113 0 115 146