AKTS - Proje Tasarımı

Proje Tasarımı (ME404) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Proje Tasarımı ME404 1 4 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 404
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Mühendislik tasarım süreci, yöntem ve becerileri dört aşamadan oluşur ; görsel tasarım, detay tasarımı, analiz ve üretim. Bu ders bütünsel bir üslupla, teorileri kullanarak, bu dört aşamayı ve aralarındaki ilişkiyi kavrayıp uygulamayı kapsar. Mühendislik tasarım dönem projesi ekip çalısmasıyla yapılır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerden makina mühendisliği sitem tasarım analizi ve sentezinde iyi olmaları beklenir.
  • Komple sistem tasarımı vurgulanır.
  • Düşük maliyetlerle büyük işler yapılması beklenir.
Dersin İçeriği Tasarım süreci ve fiziksel özellikleri, problem çözme, karar verme, modelleme ve simülasyon, CAD gibi programlarla bilgisayar destekli tasarım yapma, proje mühendisliği, planlama ve yönetim, tasarım geliştirme, ekonomik maliyet ve güvenilirlik, çevre ve insan faktörlerini tasarımda bulundurma, durum (olay, vaka) çalışmaları, dönem projesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım süreci ve Morfolojisi Bölüm 1
2 Problem çözme ve kara verme Bölüm 2
3 Proje mühendisliği, planlama ve yönetim Bölüm 3
4 Tasarım iyileştirme Bölüm 4
5 Maliyet Analizi ve Karar verme Bölüm 5
6 Kalite, arıza analizi ve güvenirlik Bölüm 6
7 Makine mühendisliği tasarım projesinde özel konular ( Proje ilerleme) Bölüm 7
8 Proje tasarımı
9 Proje tasarımı
10 Proje tasarımı
11 Proje tasarımı
12 Proje tasarımı
13 Proje tasarımı
14 Proje tasarımı
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. "Engineering Design: A Materials and Processing Approach" by George Ellwood DIETER. Mc Graw Hill Publishing, 2000
Diğer Kaynaklar 2. Fundamentals of Machine Component Design, 3rd Equation by Robert C. Juvinall and Kurt M. Marshek. John Wiley & Sons Inc. Publishing, 1991

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 7 10
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler 1 40 40
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 187