ECTS - - Makine Mühendisliği

Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Programının amacı öğrencilerin bölümde aldıkları eğitim sonucunda kazanacakları bilgi, beceri ve düşünce şekilleri ile mesleki sorumluluklarının ve etik değerlerin bilincinde özellikle araştırma-geliştirme ile ürün ve sistem tasarımı alanlarında olmak üzere mühendislik ve yöneticilik hizmeti verebilen, bir takım içinde etkin bir şekilde çalışabilen aynı zamanda liderlik görevi üstlenebilen, kendi spin-off şirketlerini kurabilecek donanımda makine mühendisleri yetiştirmektir.