ECTS - - Makine Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4.5
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 9 24 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME101 Makine Mühendisliğine Giriş 1 0 1 1.5
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
CHE105 Genel Kimya 3 2 4 5
Toplam 20 6 22 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE203 Termodinamik I 3 0 3 6
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ME201 Statik 3 0 3 6
MFGE205 Üretim Yöntemlerine Giriş 2 2 3 5
ME-GE2FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 15 2 19 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME210 Mukavemet 3 1 3 6
MECE204 Dinamik 2 2 3 6
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
ME-GE2SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
EE234 Elektrik Mühendisliğine Giriş 3 1 3 5
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
Toplam 15 4 19 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AE307 Akışkanlar Mekaniği 3 1 3 6
ME399 Yaz Stajı I 0 0 0 6
IE220 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
MECE303 Makina Teorisi 3 1 3 6
ENE301 Isı Aktarımı 3 1 3 6
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
ME-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 15 3 18 36

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME390 Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı 1 3 2 4
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
MECE306 Kontrol Sistemleri I 3 0 3 6
ME316 Makine Elemanları 3 1 3 7
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
Toplam 15 5 16 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME403 Mekanik Sistem Tasarımı 3 1 3 8
ME499 Yaz Stajı II 0 0 0 6
ME-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ME-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ME-AE4FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
ME-AE4FA1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 5 1 17 36

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME404 Proje Tasarımı 1 4 3 8
ME-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ME-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ME-AE4SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ME-AE4SP4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
Toplam 3 4 17 30

Diğer Bölümlere Verilen Ders

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME211 Statik ve Mukavemet 3 0 3 6
Toplam 3 0 3 6

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME425 Mekanik Titreşimler 3 0 3 5
ME431 Hata Analizi 3 0 3 5
ME435 Kırılma Mekaniği 3 0 3 5
ME441 Gaz Dinamiği 3 0 3 5
ME452 Akışkan Güç Kontrolüne Giriş 3 0 3 5
ME472 Enerji Mühendisliği 3 0 3 5
ME437 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş 3 0 3 5
ME438 Boru Hattı Temelleri ve Tasarımı 3 0 3 5
ME424 Nükleer Enerji 3 0 3 5
ENE305 Yanma 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE310 Su Gücü Enerjisi 3 0 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE314 Jeotermal Enerji Teknolojileri 3 0 3 5
ENE316 Reaktör Tasarımı 3 0 3 5
ENE403 Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı 3 0 3 5
ENE404 Enerji ve Çevre 3 0 3 5
ENE409 Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I 3 0 3 5
ENE410 Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II 3 0 3 5
ENE411 Elektrokimya 3 0 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
ENE413 Küresel Finans 3 0 3 5
ENE414 Küresel Enerji 3 0 3 5
ENE415 Enerji Depolama Teknolojisi 3 0 3 5
ENE416 Gaz Hidratlar 3 0 3 5
ENE418 Enerji Kanunları ve Tüzükleri 3 0 3 5
ENE420 Biyoenerji Teknolojileri 3 0 3 5
ENE421 Hidrojen Teknolojileri 3 0 3 5
ENE422 Enerji Sistemlerinde Optimizasyon 3 0 3 5
ENE424 Enerji ve Çevre Ekonomisi 3 0 3 5
ENE426 Nükleer Teknoloji 3 0 3 5
ENE428 Elektrik Santralleri 3 0 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
EE451 Güç Sistemleri Analizi 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
MFGE310 İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi 2 0 3 5
MFGE404  Bilgisayarla Tümleşik İmalat 3 0 3 5
MFGE405 Hızlı Prototipleme 3 0 3 5
MFGE406 Birleştirme Teknolojileri 3 0 3 5
MFGE412 Optimizasyona Giriş 3 0 3 5
MFGE418 İleri Mukavemet 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE426 Otomotiv Üretimi 3 0 3 5
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
MFGE433 Kalıntı Gerilimler 3 0 3 5
MFGE434 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
MATE440 Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu 3 0 3 5
MATE442 Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE446 Kompozit Malzemeler 3 0 3 5
MATE450 Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi 3 0 3 5
MATE452 Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi 3 0 3 5
ME302 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 3 5
ME408 Isıl Sistem Tasarımı 3 0 3 6
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
ECON442 Yenilik İktisadı 3 0 3 6
PR492 Gazetecilik II 0 0 3 5
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
CHIN301 Çince III 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
ART202 Karikatür 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
HUM203 Popüler Bilim 3 0 3 4
PR491 Gazetecilik I 0 3 3 5
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar 3 0 3 4
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü 3 0 3 4
HUM320 Estetik 3 0 3 4
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş 3 0 3 4
HUM331 Go 3 0 3 4
HUM360 Bilim Tarihi 3 0 3 4
CHIN302 Çince IV 3 0 3 4
IR423 Enerji Politikaları 3 0 3 5
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı 3 0 3 4
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri 3 0 3 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
RUS402 Rusça VI 3 0 3 4
SPAN402 İspanyolca VI 3 0 3 4
ART287 Eşli Danslar 3 0 3 4
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı 3 0 3 4
KOR201 Korece I 3 0 3 4
AVM490 Havacılık Tarihi 3 0 3 4
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
KOR202 Korece II 3 0 3 4
ART290 Müze ve Müzecilik 3 0 3 4
ART295 Türk Sanat Müziği 3 0 3 4
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
ART289 Mozaik Sanatı 3 0 3 4
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum 3 0 3 4
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi 3 0 3 5
ART298 Sahne Makyajı 3 0 3 4
KOR301 Korece III 3 0 3 4
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
ECON318 Dijital Ekonomi 3 0 3 6
ART226 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
ART227 Opera Tarihi 3 0 3 5
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
CMPE431 İşletim Sistemleri 3 2 4 5
SE564 Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi 3 0 3 5
ETI218 Uluslararası Kuruluşlar 3 0 3 5
ETI201 Medya ve Basın 3 0 3 5
ETI224 Çeviri ve Yerelleştirmeye Giriş 3 0 3 5
ETI252 Çevirmenler için Dilbilgisi 3 0 3 5
ETI314 Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2 2 3 5
ETI322 Çeviri ve Yerelleştirme Türleri 3 0 3 5
ETI221 Çevirmenlik Mesleği 3 0 3 5
ETI421 Teknik Yazım ve Çeviri 3 0 3 7
ETI413 Simultane Çeviri 3 0 3 5
ETI414 Simultane Konferans Çevirisi 3 0 3 5
ETI419 Genel Çeviri I 3 0 3 5
ETI420 Genel Çeviri II 3 0 3 5
ETI438 Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi 3 0 3 5
ETI403 Yerelleştirme Proje Yönetimi 3 0 3 5
ETI422 Yerelleştirmede Düzelti 3 0 3 5
ETI407 Yazın ve Çeviri I 2 0 2 5
ETI408 Yazın ve Çeviri II 2 0 2 5
ETI431 Terimbilim Çalışmaları 2 0 2 5
ETI432 Çocuklar için Çeviri 2 0 2 5
ETI429 Görsel ve İşitsel Çeviri 2 0 2 5
ETI430 Bilişim Teknolojisi (BT) ve Popüler Bilim Kitapları Çevirisi 2 0 2 5
ETI171 Temel Fransızca I 3 0 3 4
ETI172 Temel Fransızca II 3 0 3 4
ETI271 Fransızca Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI272 Fransızca Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI471 Fransızca-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI472 Fransızca-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
ETI181 Temel Rusça I 3 0 3 4
ETI182 Temel Rusça II 3 0 3 4
ETI281 Rusça Okuma ve Yazma I 3 0 3 4
ETI282 Rusça Okuma ve Yazma II 3 0 3 4
ETI381 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI382 Rusça-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
ETI481 Rusça-Türkçe Çeviri I 3 0 3 4
ETI482 Rusça-Türkçe Çeviri II 3 0 3 4
ETI371 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I 3 0 3 4
ETI372 Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II 3 0 3 4
MATH333 Matris Analizi 3 0 3 6
MATH378 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 0 3 6
MATH485 Fark Denklemlerinin Teorisi 3 0 3 6
MATH486 Matematiksel Modelleme 3 0 3 6
CEAC516 Biyoloji 3 0 3 5
SE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
SE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
SE487 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 4
SE485 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 4
SE328 Algoritma ve Optimizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
SE566 Servis Yönelimli Mimari ve Web Servisleri 3 0 3 5
SE570 Mobil Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
PR407 Kamuoyu 3 0 3 5
GSM142 Edebiyat ve Eleştiri 3 0 3 5
GSM165 Genel Müzik Kültürü ve Teorisi 0 0 3 5
GSM168 Anadolu Müziğinin Tarihçesi 3 0 3 5
GSM104 Reklam Fotoğrafçılığı 3 0 3 5
E300 Popular Science 3 0 3 4
EE426 Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme 3 0 3 5
EE432 VLSI Tasarım 3 0 3 5
IE420 Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler 3 0 3 5
MECE425 Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı 3 0 3 6
MECE431 Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri 2 0 3 6
MECE441 Yapay Zeka 3 0 3 6
EE315 Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler 3 0 3 6
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 6
EE306 Sayısal Sinyal İşleme 3 2 4 6
EE402 Kablosuz Haberleşme 2 2 3 5
EE428 Biyomedikal Sinyaller ve Ölçüm 3 0 3 5
MECE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MECE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
EE445 Robotiğe Giriş 3 0 3 5
ASE308 Uçuş Mekaniği 3 1 3 6
AE435 Taşıt Dinamiği 3 1 3 5
AE413 Otomotiv Mekatroniği 3 1 3 5
AE416 Otomotiv Tasarımı ve Üretimi 2 2 3 5
AE436 Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı 3 1 4 5
MATH587 Uygulamalı Matematik 3 0 3 5
EE571 Sayısal Sinyal Analizi 3 0 3 5
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE222 Mikrodenetleyiciler 3 2 4 7
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
EE504 Sistem Analizine Giriş 3 0 3 5
EE505 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE506 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı 3 0 3 5
EE573 Bilgisayarla Görme 3 0 3 5
IE503 Sistem Analizi ve Tasarımı 3 0 3 5
MATH521 Sayısal Analiz I 3 0 3 5
MATH522 Sayısal Analiz II 3 0 3 5
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Fark Metodları 3 0 3 5
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi 3 0 3 5
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı 3 0 3 5
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler 3 0 3 5
MECE525 Akıllı Kontrol 3 0 3 5
MECE404 Akıllı Mekatronik Sistemler 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MECE451 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 3 0 3 5
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MECE511 Duyucular, Eyleyiciler ve Arayüz 3 0 3 5
MECE536 Araç Dinamiği 3 0 3 5
MECE570 Sistem Kuramı 3 0 3 5
MECE531 İleri Dinamik 2 0 3 5
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 2 2 3 5
MECE406 Sayısal Kontrol 3 0 3 5
MLY314 Türkiye Maliye Tarihi 3 0 3 5
CMPE485 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 4
CMPE487 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 4
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
ISE311 İnternet Programlama 2 2 3 5
ISE261 İş ve e-Ticaret 3 0 3 6
ISE332 BT Altyapısı ve Mimarisi 3 0 3 5
SE324 Yazılım Proje Yönetimi ve Ekonomisi 3 0 3 5
SE322 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE344 Sistem Yazılımın Sınanması ve Geçerlenmesi 2 2 3 6
ISE314 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği 3 0 3 5
ISE426 Bilgisayar Güvenliği 3 0 3 5
SE345 Yazılım Kalite Güvencesi 3 0 3 7
EE425 HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım 2 2 3 5
CMPE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
CMPE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MATH490 Optimizasyona Giriş 3 0 3 6
IE320 İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması 3 0 3 5
IE411 İş Etüdü ve Tasarımı 3 0 3 5
IE415 Endüstriyel Ekonomi 3 0 3 5
IE416 Uzman Sistemler 3 0 3 5
IE418 Karar Analizi 3 0 3 5
IE419 Servis Sistemleri 3 0 3 5
IE421 E-Ticaret ve KKP 3 0 3 5
IE422 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 3 5
IE423 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
IE425 Yatırım Projeleri Analizi 3 0 3 5
IE427 Stratejik Yönetim 3 0 3 5
IE429 Güvenilirlik 3 0 3 5
IE444 Karar Destek Sistemleri 3 0 3 5
CMPE318 Java Programlama 2 2 3 5
CMPE413 Mantıksal Programlama 3 0 3 5
CMPE424 Dil İşleyiciler 3 0 3 5
CMPE432 Sanallaştırma 3 0 3 5
CMPE435 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular 3 0 3 5
CMPE462 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 5
CMPE463 Dijital Sinyal İşleme 3 0 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
SE340 Hızlı Uygulama Geliştirme 2 0 3 5
SE360 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 5
SE440 Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı 3 0 3 5
SE450 Yazılım Mühendisliği Etiği 3 0 3 5
SE453 Büyük Ölçekli Sistem Yazılımı Geliştirme 3 0 3 5
SE460 Yazılım Üretimi 3 0 3 5
SE461 Yazılım Örüntüleri 3 0 3 5
SE462 Yazılım Mühendisliğinde Formal Metotlar 3 0 3 5
SE470 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler 2 0 3 5
ISE422 E-Devlet 3 0 3 5
CMPE236 Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş 3 2 4 8
CMPE323 Algoritma 3 0 3 7
CMPE326 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 6
EE203 Sayısal Devreler 3 2 4 6
ISE301 Multimedya Sistemleri 3 0 3 5
ISE308 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş 3 0 3 5
CMPE437 VLSI Tasarımı 2 2 3 5
CMPE461 Uygulamalı Sinir Ağları 2 2 3 5
CMPE473 Bilgisayarlı Çizim 2 2 3 5
CMPE312 Görsel Programlama 2 2 3 5
CMPE343 Veritabanı Sistemleri ve Programlama 2 2 3 5
CMPE376 Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon 2 2 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 2 3 5
SE421 Büyük Veri Programlama 2 2 3 5
SE321 Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım 3 0 3 7
CMPE433 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 3 0 3 5
SE427 Blokzinciri ve Kriptopara Teknolojileri 2 2 3 5
IE428 Sistem Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
SE362 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 2 2 3 5
SE422 Veri Bilimine Giriş 3 0 3 5
CMPE430 Derin Öğrenmenin Temelleri 2 2 3 5
SE457 Güvenli Yazılım Geliştirimi 3 0 3 5
CMPE363 Makine Öğrenmesine Giriş 2 2 3 5
SE463 Az Kodlu Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
MAN214 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
MAN206 Örgütsel Davranış 3 0 3 6
MAN303 Finansal Yönetim I 3 0 3 6
MAN401 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 7
MAN424 Finansal Tablolar Analizi  3 0 3 6
MAN111 İşletmeye Giriş 3 0 3 6.5
MAN112 Yönetime Giriş 3 0 3 6
MAN213 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
MAN317 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
MAN440 Digital Marketing 3 0 3 5
MAN444 Proje Yönetimi 3 0 3 6
MAN448 Pazarlama Araştırması 3 0 3 7
ECON102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
ECON101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
ISE481 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
ISE483 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
ISE487 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 4
ISE485 Ortak Eğitim Uygulması III 3 0 3 4
CMPE341 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 2 4 7
ISE405 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE414 Bilgisayar Suçları 3 0 3 5
ISE423 E-Devlette Teknolojik Gelişmeler 3 0 3 5
ISE424 Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme 3 0 3 5
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları 3 0 3 5
ISE353 Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi 3 0 3 10
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
MBA501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
MBA506 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
CMPE541 İleri Veritabanları 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE515 Süreç Analizi ve İyileştirme 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
ISE553 Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
ISE554 E-Devlette BT Stratejileri 3 0 3 5
ISE563 Uygulama Yönetimi 3 0 3 5
ISE564 Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı 3 0 3 5
SE550 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE554 Yazılım Kalite Yönetimi 3 0 3 5
SE503 Bilgi Sistemleri Tasarımı 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE556 Yazılım İnşası ve Evrimi 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE562 Yazılım Mühendisliğinde Biçimsel Yöntemler 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
SE577 Yazılım Ölçümü 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE507 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
ISE555 BT Ekonomisi 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
SE555 Model Güdümlü Yazılım Geliştirme 3 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE559 Yazılım Sınaması ve Bakımı 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
SE552 İleri Yazılım Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
CEAC412 Biyoanorganik Kimya 3 0 3 5
CEAC417 Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji 3 0 3 5
CEAC420 Nanobilim ve Nanoteknoloji 3 0 3 5
CEAC424 Eşlenik Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu 3 0 3 5
CEAC442 Çevre Kirliliği 3 0 3 5
CEAC470 Petrokimya Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC474 Elektrokimya 3 0 3 5
CEAC419 Taşınım Olayları 3 0 3 5
CEAC502 İleri Biyokimya 3 0 3 5
CEAC503 İleri Anorganik Kimya 3 0 3 5
CEAC504 İleri Analitik Kimya 3 0 3 5
CEAC557 İletken Polimerler 3 0 3 5
CEAC577 Petrol Rafineri Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC578 Endüstriyel Tesis Yatırımları 3 0 3 5
MATE310 Polimer Malzemeler 3 0 3 5
CEAC507 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC509 İleri Isı ve Kütle Transferi 3 0 3 5
CEAC554 Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları 3 0 3 5
CEAC572 Elektromembran Prosesler 3 0 3 5
CEAC574 Kimyasal Reaktörlerin Optimizasyonu 3 0 3 5
CEAC575 Kimyasal Kinetik 3 0 3 5
CEAC404 Bitirme Projesi 1 4 3 5
CEAC431 Plastik Malzemeler 3 0 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
CEAC311 Kütle Aktarımının Temelleri 3 0 3 5
CHE416 Temel Biyoloji 3 0 3 5
GSM147 Ebru Sanatı 3 0 3 5
ENE495 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 4
ENE497 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 4
ENE304 Ölçme ve Enstrümantasyon 3 0 3 5
ENE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
ENE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
EE454 Güç Elektroniği 3 2 4 5
MATE474 Seramik Malzeme Üretim Süreçleri 3 0 3 5
MATE482 İkincil Çelik Metalurjisi 3 0 3 5
CE521 Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği 3 0 3 5
MATE532 Kristalografik Doku Analizi ve Eşyönsüzlük (Anizotropi) 3 0 3 5
MATE504 Malzeme Fiziği ve Kimyası 3 0 3 5
MATE505 Malzemelerin Yapısı 3 0 3 5
MATE508 Kinetik, Faz Dönüşümleri ve Transfer 3 0 3 5
MATE509 Malzemelerin Davranışlarının Teorisi, Modellemesi ve Simülasyonu 3 0 3 5
MATE512 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MATE514 Fonksiyonel Malzemeler 3 0 3 5
MATE515 MEMS Uygulamaları için Malzemeler 3 0 3 5
MATE516 Enerji Teknolojileri için Malzemeler 3 0 3 5
MATE518 Takım ve Kalıp Malzemeleri 3 0 3 5
MATE520 Dökümde Malzeme Prosesi 3 0 3 5
MATE528 Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE530 Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi 3 0 3 5
MATE531 Proses Metalurjisinden Seçme Çalışmalar 3 0 3 5
MATE535 Entegre Demir ve Çelik Tesisleri 3 0 3 5
MATE536 Çelik Üretimi Teknolojilerindeki Gelişmeler 3 0 3 5
MATE537 Ferroalaşımların Üretimi 3 0 3 5
MATE540 İleri Seramik Mühendisliği 3 0 3 5
MATE541 İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE544 Toz Metalurjisi 3 0 3 5
MATE545 İleri Polimerler 3 0 3 5
MATE546 İleri Teknoloji Polimerleri 3 0 3 5
MATE547 Polimer Prosesi ve Reoloji 3 0 3 5
MATE548 İleri Biyomalzemeler 3 0 3 5
MATE549 Doku Mühendisliği 3 0 3 5
MATE550 Biyomalzemelerin Karakterizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
MATE556 Malzeme Mühendisliği Yönetimi 3 0 3 5
MATE560 Triboloji 3 0 3 5
MATE565 Kaplama ve İnce Filmler 3 0 3 5
MATE570 İleri Mekanik Davranışlar 3 0 3 5
MATE572 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri 3 0 3 5
MATE574 Metal Şekillendirmede Mekanik ve Metalurji 3 0 3 5
MATE576 Nükleer Reaktör Malzemeleri 3 0 3 5
MATE578 Malzemelerin Hasar Analizi 3 0 3 5
MATE586 Bağımsız Çalışma I 3 0 3 5
MATE503 Hesaplamalı Malzeme Bilimi 3 0 3 5
CEAC529 Spektroskopik Teknikler 3 0 3 5
IE509 Üretim Sistemleri 3 0 3 5
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri 3 0 3 5
AE411 Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri 3 1 3 5
CE565 Proje Risk Yönetimi 3 0 3 5
MATE551 Hayvansal Hücre Kültürü 3 0 3 5
MATE470 Doku Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
MMR494 Çok-Disiplinli Projeler Yönetimi 3 0 3 6
MMR495 Yapılı Çevre Hukuku 3 0 3 6
MMR492 Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku 3 0 3 6
MMR493 Konut Politikaları, Finansmanı ve Planlama İlkeleri 3 0 3 6
MMR392 Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü 2 2 3 6
MMR316 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 3 0 3 6
MMR216 Vaziyet Planı İlkeleri 1 2 2 3
MMR317 Yaya Mekanı 2 0 2 3
MMR215 Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı 1 2 2 3
MMR263 Sayısal Ortamda Modelleme II 2 2 3 3
MMR261 Sayısal Ortamda Modelleme I 2 2 3 3
MMR213 Soyutlama Teknikleri I 1 2 2 3
MMR214 Soyutlama Teknikleri II 2 2 2 3
MMR312 Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım 1 2 2 3
MMR353 Çağdaş Yapı Malzemeleri 2 0 2 3
MMR334 Çağdaş Strüktür Sistemleri 2 0 2 3
MMR355 Çelik Yapılar 2 0 2 3
MMR266 Hücre Tabanlı Sunum Teknikleri 1 2 2 3
MMR318 Kent ve Mimarlık 1 2 2 3
MMR363 Üç Boyutlu Mimari Animasyon 1 2 2 3
MMR433 Yüksek Bina Tasarımı ve İnşası 2 0 2 3
MMR323 Mekansal Ütopyalar 2 0 2 3
MMR343 Gündelik Hayat ve Konut 2 0 2 3
MMR361 Bilgisayarla İleri Sunum I 1 2 2 3
MMR362 Bilgisayarla İleri Sunum II 1 2 2 3
MMR442 20. Yüzyılda Mimarlık ve İnsan İlişkisi 2 0 2 3
MMR443 20. Yüzyılda Mimarlık ve Toplum Söylemi 2 0 2 3
MMR444 Tarihi Mekanların Analizi 2 0 2 3
MMR445 Tarihi Kentlerde Mekan 2 0 2 3
MMR446 Tarih Boyunca Kent, Ticaret ve Mekan 2 0 2 3
MMR447 Ankara'da Kamusal ve Özel Alan 2 0 2 3
MMR341 Çocuk ve Mimarlık 1 2 2 3
MMR347 Toplumsal Yapı ve Mekan İlişkisi 1 2 2 3
MMR315 Salon Yapıları 1 2 2 3
MMR376 Mimari Akustik Uygulamaları II 1 2 2 3
MMR372 Enerji Etkin Yapı Tasarım II 1 2 2 3
MMR374 Ses ve Işık Tasarımı 1 2 2 3
MMR422 Mimarlıkta Çözümleme Yöntemleri 2 0 2 3
MMR344 Beden, Mekan ve Devinim 1 2 2 3
MMR262 Sayısal Ortamda Görselleme 2 2 3 3
MMR212 Çevresel Etik ve Estetik 1 2 2 3
MMR217 Mekan ve Enstalasyon 1 2 2 3
MMR325 Bilim Kurgu ve Mimarlık 1 2 2 3
MMR241 Mimarlıkta Kapsayıcı Tasarım 2 0 2 3
MMR345 Tasarımda Çevresel Etkiler 2 0 2 3
MMR393 Mimari Tasarım Yarışması 0 4 2 4
MMR394 Yerinde Mimari Araştırma 2 2 2 3
MMR364 Mimari Bilgi Modelleme 2 2 3 3
MMR322 Çağdaş Mimarlık Akımları 2 0 2 3
MMR348 Mekan Kent ve Medya 1 2 3 3
MMR371 Enerji Etkin Yapı Tasarımı Teorisi ve Uygulamaları 2 2 4 6
MMR375 Mimari Akustik Tasarımı Teorisi ve Uygulamaları 2 2 4 6
MMR319 Mimarlıkta Form, Mekan ve Tasarım İlkeleri 2 2 3 4
ART263 Diksiyon 3 0 3 4
ISL328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
ISL414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
ISL412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
ISL437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
HUM330 Go 3 0 3 4
ART283 Bahçe ve Peyzaj Sanatı 3 0 3 4
ART280 Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler 3 0 3 4
ART281 Sanatın Şifası 1 2 2 4
ISL313 21. Yüzyılda İşyeri Başarısında Yetkinlikler 3 0 3 5
ISL374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
HUM409 Türkiye'de Siyasi Akımlar ve Partiler 3 0 3 4
HUM102 Fransız Devriminden Günümüze Dünya Tarihi 3 0 3 4
HUM103 Karşılaştırmalı Türk ve Dünya Tarihi 3 0 3 4
HUM109 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM410 Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri 3 0 3 4
HUM411 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sosyal ve Kültürel Yansımalar 3 0 3 4
ISL408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
HUM205 Öğrenmede Etkili Stratejiler 3 0 3 4
HUM413 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 4
HUM104 Diplomasi Tarihi 3 0 3 4
ICM322 Tasarımda Anlam 3 0 3 4
ICM351 Fuar Tasarımı 1 2 2 4
ICM352 Kent Mobilyaları Tasarımı 1 2 2 4
ICM353 Kentsel Tasarım İlkeleri 1 2 2 4
ICM354 Sahne Tasarımı 1 2 2 4
ICM361 Detay Tasarımı 1 2 2 4
ICM371 Mobilya Tarihi 3 0 3 4
ICM374 Çevre Estetiği 1 2 2 4
ICM373 Sanat, Mimarlık ve Etik 3 0 3 4
ICM376 Türk Sanat Tarihi 3 0 3 4
ICM381 Ekolojik Tasarım İlkeleri 1 2 2 4
ICM382 Uygulamalı Ekolojik Tasarım 1 2 2 4
ICM383 Işık ve Renk Teorisi 3 0 3 4
ICM384 Evrensel Tasarım 1 2 2 4
ICM421 Koruma ve Restorasyon 3 0 3 4
ICM442 Portfolyo Tasarımı 1 2 2 4
ICM452 Grafik Tasarıma Giriş 1 2 2 4
ICM454 Ticari Yapıların İç Mekan Tasarımı 1 2 2 4
ICM461 Bilgisayarla İleri Sunum I 1 2 2 4
ICM462 Bilgisayarla İleri Sunum II 1 2 2 4
ICM463 Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri ve Mimari Sunum 1 2 2 4
ICM471 Tarihi Yapılarda Röleve 1 2 2 4
ICM472 Tarihi Mekanların Analizi 3 0 3 4
ICM473 Sanat Yapıtları Analizi 3 0 3 4
ICM474 Tasarım Felsefesi 3 0 3 4
ICM475 Mekan Analizi 3 0 3 4
ICM477 Çağdaş Sanat Akımları 3 0 3 4
ICM491 Desen 1 2 2 4
ICM492 Fotoğraf 1 2 2 4
ICM493 Araştırma ve Rapor Yazımı 1 2 2 4
ICM494 Maket Yapımı 1 2 2 4
ICM355 Peyzaj Mimarlığı İlkeleri 1 2 2 4
ICM451 Vaziyet Planı İlkeleri 1 2 2 4
MMR421 Tasarım Felsefesi 2 0 2 3
ICM356 Marka ve İşletme Odaklı Tasarım 1 2 2 4
ICM481 Ortak Eğitim Uygulaması I 1 2 2 4
ICM483 Ortak Eğitim Uygulaması II 1 2 2 4
ICM485 Ortak Eğitim Uygulaması III 1 2 2 4
ICM464 Yapı Bilgi Modelleme 1 2 2 4
ICM358 Çok Fonksiyonlu Modüler Mekânlar 1 2 2 4
ICM385 Tasarım Konuşmaları 3 0 3 4
ISL111 İşletmeye Giriş 3 0 3 6
ISL303 Finansal Yönetim I 3 0 3 6
ISL409 Girişimcilik 4 0 3 5
KAM301 Türkiye`nin İdari Yapısı 6 0 4 6
KAM306 İdare Hukuku 3 0 3 5
KAM311 Demokrasi Teorisi 3 0 3 5
KAM312 Bilim Felsefesi 3 0 3 5
KAM314 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri 3 0 3 5
KAM315 Türk Yönetim Tarihi 3 0 3 5
KAM317 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
KAM346 Kamusal Akıl Stüdyosu VI 3 0 3 5
KAM424 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
KAM415 Etik ve Siyaset 3 0 3 5
KAM416 Çevre Politikası 3 0 3 5
KAM417 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 3 0 3 5
KAM420 Şiddet ve Siyaset 3 0 3 5
KAM422 Sosyal Politika 3 0 3 5
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I 3 0 3 5
KAM421 Küreselleşme ve Demokrasi 3 0 3 6
KAM433 Türkiye-AB İlişkileri 3 0 3 5
KAM345 Kamusal Akıl Stüdyosu V 3 0 3 5
KAM447 Kamusal Akıl Stüdyosu VII 3 0 3 5
KAM448 Kamusal Akıl Stüdyosu VIII 3 0 3 5
KAM302 Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi 3 0 3 5
KAM404 Kentsel Siyaset 3 0 3 5
KAM411 E-Devlet ve Uygulamaları 3 0 3 5
KAM413 Kalkınma Politikaları 3 0 3 5
KAM414 Eğitim Politikası 3 0 3 5
KAM418 Toplumsal Hareketler 3 0 3 5
KAM443 Politika Semineri II 3 0 3 5
KAM403 Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikası 3 0 3 5
KAM316 Kent Sosyolojisi 3 0 3 5
KAM318 Siyaset Psikolojisi 3 0 3 5
KAM320 Örgüt Kuramı 3 0 3 5
KAM419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti 3 0 3 5
KAM423 İdari Yargı 3 0 3 5
KAM425 Oyun Teorisi 3 0 3 5
KAM426 Borçlar Hukuku 3 0 3 5
KAM427 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 5
KAM428 Medeni Hukuk 3 0 3 5
KAM430 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
KAM442 Kamu Yönetimi Semineri II 3 0 3 5
IKT324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası 3 0 3 6
MLY304 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 6
MLY302 Devlet Muhasebesi 3 0 3 6
MLY203 Bütçe ve Kamu Finansmanı 3 0 3 5
MLY206 Ceza Hukuku 3 0 3 5
MLY412 Güncel Mali Sorunlar 3 0 3 5
KAM313 Yurttaşlık ve Sivil Toplum 3 0 3 5
KAM401 Çağdaş Siyaset Kuramları 3 0 3 5
KAM402 Kamu Politikası 3 0 3 5
KAM441 Kamu Yönetimi Semineri 3 0 3 5
IKT313 Uluslararası İktisat I 3 0 3 5
IKT401 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 7
IKT125 İktisat Tarihi 3 0 3 6
MLY322 Kamu Ekonomisi 3 0 3 5
MLY324 Yerel Yönetimler Maliyesi 3 0 3 5
KAM451 Bölge Çalışmaları I 3 0 3 5
KAM452 Bölge Çalışmaları II 3 0 3 5
LAW109 Hukukta Metod 2 0 2 4
LAW334 Hukuk ve Etik 2 0 2 4
LAW191 Hukukta Eleştirel Düşünce 2 0 2 4
LAW221 Politika Bilimi 3 0 3 3
LAW223 Spor Hukuku 3 0 3 3
LAW225 Hukuk ve Kadın 3 0 3 3
LAW251 Hukuk İngilizcesi I 2 0 3 3
LAW227 Roma Kamu Hukuku 3 0 3 3
LAW252 Hukuk İngilizcesi II 2 0 2 2
LAW254 Hukuk ve Edebiyat 2 0 2 2
LAW256 Türk Parlamento Hukuku 2 0 2 2
LAW222 Medya Hukuku 2 0 2 2
LAW258 Türk Hukuk Tarihi 2 0 2 3
LAW321 Genel Muhasebe 2 0 2 3
LAW323 Adli Yazışma 2 0 2 3
LAW325 Fikri ve Sinai Haklar 2 0 2 3
LAW336 Rekabet Hukuku 2 0 2 3
LAW351 Hukuk İngilizcesi III 2 0 2 3
LAW361 Sağlık Hukuku 2 0 2 3
LAW317 Stratejik Planlama 2 0 2 3
MATH365 Matematiksel Mantık 3 0 3 6
LAW329 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 0 2 3
LAW355 Seminer I 2 0 2 3
LAW375 Hukukta Metot ve Problem Çözme 2 0 2 3
LAW331 Uluslararası Göç Hukuku 2 0 2 3
LAW324 Uluslararası Tahkim Hukuku 2 0 2 3
LAW330 Sermaye Piyasası Hukuku 2 0 2 3
LAW332 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 2 0 2 3
LAW338 Mali Suçlar 2 0 2 3
LAW352 Hukuk İngilizcesi IV 2 0 2 3
LAW356 Seminer II 2 0 2 3
LAW310 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 2 0 2 3
LAW314 İdari Yaptırımlar Hukuku 2 0 2 3
LAW354 İç Hukukta Tahkim 2 0 2 3
LAW415 Anayasa Yargısı 3 0 3 4
LAW421 Kriminoloji 3 0 3 4
LAW431 Deniz Hukuku 2 0 2 4
LAW433 Finansman Hukuku 2 0 2 4
LAW435 Bilişim Hukuku 2 0 2 4
LAW401 Çevre Hukuku 3 0 3 4
LAW429 İngilizce Çeviri 2 0 2 4
LAW441 Kat Mülkiyeti Hukuku 3 0 3 4
LAW425 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 3 0 3 4
LAW443 Hukuk ve Müzakere Sanatı 2 0 2 4
LAW427 Kooperatif Hukuku 3 0 3 4
LAW220 Çevre Politikası 2 0 2 3
LAW426 Adli Tıp 2 0 2 4
LAW442 Tüketici Hukuku 2 0 2 4
LAW261 Çocuk Hukuku 2 0 3 3
LAW424 Sigorta Hukuku 2 0 2 3
LAW428 Siyasi Partiler 2 0 2 3
LAW434 Avrupa Birliği Hukuku 2 0 2 3
LAW497 Kurgusal Dava I 1 0 3 4
LAW498 Kurgusal Dava II 1 2 3 4
LAW499 Kurgusal Dava III 1 0 3 4
LAW491 Yasama Kliniği 1 0 3 4
LAW492 Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği 1 2 3 4
LAW493 Hukuk ve Etik Simülasyon Kliniği 1 0 3 4
LAW496 Karar Yazım Kliniği 1 2 3 4
LAW495 Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği 1 2 3 4
LAW494 Adli Yardım Uygulamaları 1 2 3 4
LAW430 Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler ve Şirketler Topluluğu 2 0 2 3
LAW481 Temel Hak Savunuculuğu Kliniği 3 0 3 4
LAW440 Çocuk Hakları ve Çocuk Ombudsmanlığı 2 0 2 3
IR303 Türk Dış Politikası I 3 0 3 6
IR304 Türk Dış Politikası II 3 0 3 6
IR307 Ortadoğu`nun Güncel Politikaları 3 0 3 6
TURK301 Türkçe III 3 0 3 4
TURK302 Türkçe IV 3 0 3 4
IR110 Siyasete Giriş 3 0 3 6
IR112 Politik Psikoloji 3 0 3 6
IR214 Diplomasi Tarihi II 3 0 3 6
IR207 Avrupa Siyasi Tarihi I 3 0 3 6
ART296 Sergileme Yöntemleri 3 0 3 4
ART260 Kısa Film 3 0 3 4
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM112 İş Hayatına Hazırlık 3 0 3 4
ELIT211 Bilim Kurgu ve Fantastik Edebiyat 3 0 3 5
ELIT212 Kısa Öykü 3 0 3 5
ELIT312 Shakespeare Çalışmaları 3 0 3 5
ELIT314 Seyahat Edebiyatı 3 0 3 5
ELIT318 Gotik Geleneği 3 0 3 5
ELIT319 Çağdaş Amerikan Romanı 3 0 3 5
ELIT323 Şiirde Belli Başlı Temalar 3 0 3 5
ELIT331 Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması 3 0 3 5
ELIT333 Amerikan Tiyatro Yazını 3 0 3 5
ELIT334 Amerikan Edebiyatı 3 0 3 5
ELIT336 Drama ve Performans 3 0 3 5
ELIT339 17. Yüzyıl İngiliz Şiiri 3 0 3 5
ELIT341 Edebiyat ve Film 0 0 3 6
ELIT412 Sömürge Sonrası Edebiyatı 3 0 3 5
ELIT415 Kadın Yazarlar 3 0 3 5
ELIT434 Görsel Kültür 3 0 3 6
ELIT437 Psikoloji ve Edebiyat 3 0 3 5
ELIT317 Yazında Realizm ve Natüralizm 3 0 3 5
ELIT321 Edebi Türlerde Temel Konular 3 0 3 5
ELIT324 Edebiyatta Temel Konular 3 0 3 6
ELIT329 Sinemada Shakespeare 3 0 3 5
ELIT417 Edebiyatta Postmodernizm 3 0 3 5
ELIT419 Edebiyata Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
ELIT429 Edebiyat ve Şehir 3 0 3 5
ELIT430 Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat 3 0 3 5
ELIT433 Mizah 3 0 3 5
ELIT213 Öykü 3 0 3 5
ELIT322 Romanda Temel Akımlar 3 0 3 5
ELIT420 Absürd Edebiyat 3 0 3 5
ELIT427 Karşılaştırmalı Edebiyat 3 0 3 5
ELIT316 İngiliz Edebiyatı ve Çeviri 3 0 3 5
PR414 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II 3 0 3 5
LAW250 Bilişim ve Teknoloji Hukuku 3 0 3 4
ART228 İş Hayatında Müzik 3 0 3 5
PR419 Medya Okuryazarlığı 3 0 3 4
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
IE443 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları 3 0 3 5
ME488 Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme 1 4 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
IE446 Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
IE445 Teknoloji Yönetimi 3 0 3 5
IE447 Teknoloji Girişimciliği 3 0 3 5
MECE322 Mühendislikte Çokdisiplinli Tasarım 2 2 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
CEAC423 Polimer Bilim ve Teknolojisi 3 0 3 5
MFGE403 Kalıp ve Avadanlık Tasarımı 2 0 3 5
ENE204 Termodinamik II 3 0 3 5
ENE306 Nükleer Enerji 3 0 3 6
AE404 Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı 2 2 3 6
MFGE316 Döküm ve Toz Metalurjisi 3 1 3 6
APM308 Pistonlu Motorlar 3 2 4 5
MFGE312 İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon 3 1 3 5
MECE539 Uçan Robotlar 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi 3 0 3 5
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi 3 0 3 5
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı 3 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
MATE464 Malzemelerin Yüzey İşlemleri 3 0 3 5
CEAC418 Uygulamalı Polimer Bilimi 2 2 3 5
APM444 Roket ve Füze Teknolojisi 3 0 3 5
ME491 Ortak Eğitim Uygulaması I 0 3 1.5 5
ME493 Ortak Eğitim Uygulaması II 0 3 1.5 5
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
MFGE484 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi 3 1 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
ME415 Hızlı Prototipleme 3 0 3 5
ME420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
ME421 Polimer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
ME481 Nanoimalat 3 0 3 5
ME482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
ME430 İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi 2 2 3 5
ME411 Metal Şekillendirme 3 1 3 5
ME412 Talaşlı İmalat 3 1 3 5
ME413 Kalıp ve Avadanlık Tasarımı 2 2 3 5
ME414  Bilgisayarla Tümleşik İmalat 3 1 3 5
ME416 Döküm ve Toz Metalurjisi 3 1 3 5
ME417 Birleştirme Teknolojileri 3 0 3 5
ME418 İleri Mukavemet 3 0 3 5
ME419 Otomotiv Üretimi 3 0 3 5
ME422 İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon 3 1 3 5
ME423 Çarpılma Mühendisliği 3 1 3 5
ME428 Optimizasyona Giriş 3 0 3 5
ME433 Kalıntı Gerilimler 3 1 3 5
ME436 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 3 5
ME478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
ME484 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi 3 1 3 5
ME427 Kinematik Sentez 3 0 3 5
AE312 İçten Yanmalı Motorlar 3 1 4 5
AE414 Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti 3 1 3 5
AE417 Sonlu Elemanlar Analizine Giriş 2 2 3 5
AE419 İçten Yanmalı Motor Tasarımı 2 2 3 5
AE422 Araç Aerodinamiği 3 1 3 5
AE426 Zırhlı Araç Tasarımı ve İmalatı 3 1 3 5
ME426 Makine Dinamiği 3 0 3 5
ME429 Temel Biyomekanik 3 1 3 5
IE441 Veri Biliminde Eniyileme 3 0 3 5
ME451 Kalite Yönetimi ve Kalite Mühendisliği 3 1 3 5
AE434 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar 3 1 4 5
ME454 Hidrolik Makinelerin Tasarımı 3 0 3 5
ME453 Isı Değiştirici Tasarımı 3 0 3 5
Toplam 2374 259 2528.5 4097.5