AKTS - Binalarda Enerji Sistemleri

Binalarda Enerji Sistemleri (ENE430) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Binalarda Enerji Sistemleri ENE430 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cihan Turhan
Course Assistants
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere bir binadaki enerji üretimini ve tüketimini nasıl verimli bir şekilde analiz edebileceğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere, binanın çeşitli yüzeylerinde gerçekleşen ısı kayıpları ve bu ısı kayıplarının nasıl azaltılacağı, bina içinde iklimlendirmenin nasıl gerçeleştirilebileceği, elektrikli alet ve yakıt şeçimi gibi konular anlatılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bina zarfını ve bina zarfının enerji verimliliği konusundaki önemini kavramak
  • Binalardaki ısı kaybının kaynaklarını öğrenmek ve bunların yalıtımını sağlamak
  • Isıtma-havalandırma-iklimlendrime sistemlerinin binalara uygulanmasını öğrenmek
  • Binalardaki su, akaryakıt ve elektirik tüketiminin analizini yapabilmek
  • Binalardaki enerji verimliliği konusunda ulusal ve uluslararası standartlar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bina yapısı, ısıtma-havalandırma-iklimlendrime sistemleri, yüzeylerdeki ısı kayıplarının hesaplanması ve yalıtımı, binalarda su, akaryakıt ve elektrik tüketimi, binalarda enerji verimliliği üzerine ulusal ve uluslararası standartlar ve yönetmelikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bina zarfları
2 Mesken konforu için iklimlendirme
3 Binalardaki dış yüzeylerde ısı kaybı
4 Binalardaki dış yüzeylerde ısı kaybı
5 Yalıtım
6 Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
7 Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
8 Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
9 Binalarda aydınlatma
10 Ara Sınav
11 Binalarda altyapı hizmetleri yönetimi
12 Binalarda altyapı hizmetleri yönetimi
13 Binalarda merkezi ısıtma
14 Binalarda enerji verimliliği üzerine ulusal ve uluslararası standart ve yönetmelikler
15 Binalarda enerji verimliliği üzerine ulusal ve uluslararası standart ve yönetmelikler
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Energy Management Handbook, S. Doty, W.C. Turner, The Fairmont Press, 7th edition (2009)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 136