AKTS - Mekanik Sistem Tasarımı

Mekanik Sistem Tasarımı (ME403) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mekanik Sistem Tasarımı ME403 3 1 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 306
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilerin, statik, mukavemet, ve makine elemanları temel bigilerini gözden geçirip, anlamaları ve mekanik sistem bileşen analizini ve arıza analizini uygulama ve uygulamada iyi olmaları amaçlanır. Herhangi tasarım dersi, mühendislik yazılımlarının geniş kapsamlı kullanılmasını ister, yorucu el işlerinini azaltıp, interpolasyonu*,iterasyonu*,what-if analizini* ve grafiklemeyi vb. masimum düzeye çıkarmayı amaçlar. *İnterpolasyon = İki bilinen değeri kullanarak, ardaki bilinmeyen biri üçüncü değeri hesaplama işlemidir. İki boyutlu görüntülerin ölçeklendirlmesi işleminde çokça kullanılır. *İterasyon = Kodlamada diiz elemanlarını tek tek yazmak yerine türlü döngüler kullanarak yazmak. *What-if analizi = Varsayım analizi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekanik sistem bileşenlerini analizi ve sentezinde öğrencilerin iyi olmaları beklenir. Ayrıca katı modelleme, arıza analizi yapmayı bilmeleri gerekmektedir.
  • Mühendisliği en üst düzeye getirmeleri ve maliyet hesapları yapması gerekmektedir.
Dersin İçeriği Sistem tasarım kavramları, matematiksel modelleme, optimizasyon yöntemleri, statik, dinamik analizi ve büyük sistemlerde arıza analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Tasarımda genel hususlar Bölüm 2
3 Makine elemanlarına giriş, Statik analiz Bölüm 3
4 Makina elemanlarının hata analizi Bölüm 3
5 Makina elemanlarinin yorgunluk analizi Bölüm 4
6 Genel sistem tasarımı ve analizi Bölüm 4
7 Optimizasyon ve proje kontrolü Bölüm 5
8 Optimizasyon ve proje kontrolü Bölüm 5
9 Sayısal Modelleme ve Simülasyon Bölüm 6
10 Sayısal Modelleme ve Simülasyon Bölüm 6
11 Ekonomik hususlar Bölüm 7
12 Optimizasyon için Problem Formülasyonu Bölüm 7
13 Proje Tasarımı Bölüm 8
14 Proje Tasarımı Bölüm 8
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mechanical Engineering Design, 7th Edition, J.E.Shigley, C.R.Mischke, R.Budynas, McGraw-Hill, 2004
Diğer Kaynaklar 2. Mark's Calculations For Machine Design, 1st Edition, Thomas H. Brown Jr., McGraw-Hill, 2005
3. Standard Handbook of Machine Design, 3rd Edition, J.E.Shigley, C.R.Mischke, T. H. Brown, McGraw-Hill, 2004

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim. X
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 40 40
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 193