AKTS - Gaz Dinamiği

Gaz Dinamiği (ME441) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gaz Dinamiği ME441 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Öğrenci sıkıştırılabilir akışların ilgili özelliklerini, temel kavramları ve prensipleri öğrenmiş, ve bunları akışların analizine uygulayabilecektir. 2. Sıkıştırılabilir akışların temel özelliklerini, sıkıştırılabilir akışların analizinde kullanılan temel kanunları ve prensipleri öğretmek. 3. Temel kanunların ve prensiplerin sıkıştırılabilir akışların analizinde kullanılması için gerekli bilgi ve yeteneği kazandırmak. 4. Mühendislik becerilerinin gelişmesini sağlamak.
Dersin İçeriği Sıkıştırılabilir akışların dinamiği ve termodinamiği. Bir boyutlu izentropik akış, nozullar, difüzörler, normal ve eğimli şoklar. Sürtünmeli ve ısıtmalı akış. İki boyutlu Prandtl-Meyer akışı ve karakteristik metod. Genel gaz dinamiği için bilgisayar çözümleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar ve Kanunlar
2 Temel Kavramlar ve Kanunlar
3 Kararlı ve Bir Boyutlu Sıkıştırılabilir Akışların Temel Özellikleri
4 Kararlı ve Bir Boyutlu Sıkıştırılabilir Akışların Temel Özellikleri
5 Değişken Kesitlerde Adyabatik Akış
6 Değişken Kesitlerde Adyabatik Akış
7 Duran Normal Şok Dalgaları
8 Duran Normal Şok Dalgaları
9 Hareketli Normal Şok Dalgaları
10 Eğimli Şok Dalgaları
11 Kararlı Bir Boyutlu Sürtünmeli Akış
12 Adyabatik Olmayan Akışlar
13 Adyabatik Olmayan Akışlar
14 Jet Sistemleri

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Compressible Fluid Flow, P. H. Oosthuizen and W. E. Carscallen McGraw-Hill, 1997.
2. Compressible Fluid Dynamics with PC Applications, B. K. Hodge

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150