AKTS - Yüksek Gerilim Tekniği

Yüksek Gerilim Tekniği (EE452) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yüksek Gerilim Tekniği EE452 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 210 veya AEE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Özbek
Course Assistants
Dersin Amacı Temel elektriksel yalıtım problemlerini öğretme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yalıtkan maddelerin genel özelliklerini tarif edebilme
  • Katı, sıvı ve gaz yalıtkanlarda ve vakumda deşarj oluşumunu anlatabilme
  • Aşırı gerilimlerin kaynaklarını ve karşı tedbirleri tanımlayabilme
Dersin İçeriği Gaz, katı ve sıvı yalıtkanların delinme mekanizması ve uygulamaya dönük yönleri, vakum yalıtım, standart darbe gerilimleri, deşarj zamanı, kirliliğe bağlı delinme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gas yalıtkanların genel özellikleri Ders notlarını gözden geçiriniz.
2 Gazlarda temel iyonlaşma süreçleri Ders notlarını gözden geçiriniz.
3 Düzgün alanda deşarj Ders notlarını gözden geçiriniz.
4 Düzgün olmayan alanda deşarj Ders notlarını gözden geçiriniz.
5 Standart darbe gerilimleri Ders notlarını gözden geçiriniz.
6 Deşarj zamanı Ders notlarını gözden geçiriniz.
7 Vakum Yalıtımı Ders notlarını gözden geçiriniz.
8 Sıvılarda delinme Ders notlarını gözden geçiriniz.
9 Kirlenmeye bağlı delinme Ders notlarını gözden geçiriniz.
10 Katılarda delime Ders notlarını gözden geçiriniz.
11 Devre kesiciler Ders notlarını gözden geçiriniz.
12 Aşırı gerilimler ve sebepleri Ders notlarını gözden geçiriniz.
13 Aşırı gerilimden korunma yöntem ve cihazları Ders notlarını gözden geçiriniz.
14 Yalıtkan maddelerin uygulamada kullanımı Ders notlarını gözden geçiriniz.
15 Dönem sonu sınav Ders materyalini gözden geçiriniz
16 Dönem sonu sınav Ders materyalini gözden geçiriniz

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. C.L. Wadhwa, “High Voltage Engineering”, New Age International Publishers, 2nd edition, 2007, ISBN: 978-81-224-2323-5
2. M.S. Naidu, V. Kamaraju, “High Voltage Engineering”, Mc-Graw Hill, 2nd edition, 1996, ISBN: 0-07-462286-2.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 122