AKTS - Enerji Sistemlerinde Optimizasyon

Enerji Sistemlerinde Optimizasyon (ENE422) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Sistemlerinde Optimizasyon ENE422 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders optimizasyonun temel kavramlarının ve optimizasyon tekniklerinin tanıtılması ve enerji sistemleri mühendisliğinde uygulama yapılabilmesi için tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Optimizasyon kavramlarının anlaşılması (problem formüle edebilme, matematiksel modelleme, arama ve çözüm yöntemleri)
  • Optimizasyon problemlerinin sayısal çözümünde MATLAB yazılımı kullanılabilmesi.
  • Optimizasyon teknikleri ve uygulamaları konularında bilgi sahibi olma
  • Enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili problemlerin analizinde ve çözümünde optimizasyon araçlarının uygulanabilmesi
  • Enerji sistemleri mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle edebilme ve çözebilme yeteneği kazanmak
  • Enerji sistemlerinin tasarımında, analizinde, kontrolünde ve geliştirilmesinde optimizasyon araçlarını kullanabilmek
Dersin İçeriği Optimizasyona giriş, grafiksel optimizasyon, doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, sınırlandırmalı ve sınırlandırmasız optimizasyon, genel optimizasyon, MATLAB uygulamaları, enerji sistemleri mühendisliğindeki çalışmalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Optimizasyona Giriş
2 Optimizasyona Giriş
3 Grafiksel Optimizasyon
4 Doğrusal Programlama
5 Doğrusal Olmayan Programlama
6 Sayısal Teknikler
7 Sınırlandırmasız Optimizasyon
8 Constrained Optimization
9 Ara Sınav
10 Genel Optimizasyon
11 MATLAB Optimizasyon Uygulamaları
12 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Optimizasyon Problemlerinin Analizi
13 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Optimizasyon Problemlerinin Analizi
14 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Optimizasyon Problemlerinin Çözümü
15 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Optimizasyon Problemlerinin Çözümü
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. EngineerinOptimization Methods and Applications, A. Ravindran, K.M. Ragsdell, G.V. Rektaitis, 2nd Edition, 2006, Wiley
2. Multidiscipline Design Optimization, G. N. Vanderplaats, VR&D, Inc., Monterey CA, 2007 0-944956-04-1
3. Energy Systems: Optimization, Modeling, Simulation, and Economic Aspects, Journal, Springer, ISSN: 1868-3967
4. Applied Optimization with MATLAB Programming, Wiley, by P. Venkataraman (2002).
5. Practical Optimization (Algorithms and Engineering Applications), (Springer) by Antoniou, Andreas and Lu, Wu-Sheng (2007).
6. Numerical Optimization (Springer) by Jorge Nocedal and Stephen Wright (2006).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 20
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 10 130
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125