AKTS - Akışkanlar Mekaniği II

Akışkanlar Mekaniği II (ME302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği II ME302 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 301
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Akış alanında, akışkan hareketini tanımlayan diferansiyel formda temel denklemlerin elde edilişini ve uygulanışını öğrenciye öğretmek. Akıştan dolayı cisimlere etki eden kuvvetlerin analizi yöntemlerinin formülasyonu ve uygulanması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akış alanı içindeki akışkan partiküllerinin hareketlerinin detaylı incelenmesinde kullanılan metotların ve bunların pratik problemlere uygulanması prosedürünün öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Akışkan hareketinin diferansiyel analizine giriş. Süreklilik, momentum ve enerji denklemleri. Sıkıştırılamaz sürtünmesiz akış. Hız ponsiyeli. Akım fonksiyonu. Temel düzlemsel akış. Boyut analizi ve benzerlik. Sıkıştırılamaz viskoz akış, Navier-Stokes denklemleri. Laminer ve türbülanslı akışta sınır tabaka. Daldırılmış cisimler etrafında akış. Sıkıştırılabilir akışa giriş. Zamandan bağımsız tek boyutlu sıkıştırılabilir akış.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sıkıştırılamaz Viskoz iç Akış Bölüm 8
2 Sıkıştırılamaz Viskoz iç Akış Bölüm 8
3 Sıkıştırılamaz Viskoz iç Akış Bölüm 8
4 Sıkıştırılamaz Viskoz dış Akış Bölüm 9
5 Sıkıştırılamaz Viskoz dış Akış Bölüm 9
6 Sıkıştırılamaz Viskoz dış Akış Bölüm 9
7 Akım Makineleri Bölüm 10
8 Akım Makineleri Bölüm 10
9 Akım Makineleri Bölüm 10
10 Sıkıştırılabilir Akışa Giriş Bölüm 11
11 Sıkıştırılabilir Akışa Giriş Bölüm 11
12 Sıkıştırılabilir Akış Bölüm 12
13 Sıkıştırılabilir Akış Bölüm 12
14 Sıkıştırılabilir Akış Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fox, R.W., McDonald, A.T. and Pritchard, P.J., Introduction to Fluid Mechanics, 7E, John Wiley & Sons, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. Munson, B.R., Young, D.F., Fundamentals of Fluid Mechanics, 6E, John Wiley, 2009.
3. Frank M. White, Fluid Mechanics, 7E, McGraw-Hill, 2011

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 124