AKTS - Su Gücü Enerjisi

Su Gücü Enerjisi (ENE310) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Su Gücü Enerjisi ENE310 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Enerji üretiminde kullanılan hidrolik türbinlerin temel özelliklerinin ve öneminin tanıtılması. Hidrolik türbin tiplerinin ve sabitlerinin tanıtılması. Türbinlerin seçiminde ve santral kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan temel yöntemlerin öğretilmesi ve uygulanması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hidrolik türbinlerin analizinde kullanılan yöntemleri, akışkan ile akışkanla temastaki yüzey arasında kuvvet ve enerji dönüşümü ve bu yöntemlerin hidrolelektrik santrallerin tasarımı ve geliştirilmesinde uygulanmasının öğrenilmesi.
  • Hidrolik türbin tiplerinin ve santral kapasitelerinin belirlenmesinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Su gücü teorisi, reaksiyon türbinleri, hidroelektrik sistemler, su gücünün idare edilmesi ve verimi, hidroelektrik enerji üretimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Terminoloji ve Türbin Tipleri
3 Su Gücünün Hidroliği
4 Türbin Sabitleri
5 Su Gücü İçin Hidrolojik Analiz
6 Türbin Seçimi ve Santral Kapasite Belirlenmesi
7 Kavitasyon ve Türbin Ayarı
8 Su Yolları
9 Ara Sınav
10 Temel Elektriksel Konular
11 Basınç Kontrolü ve Hız Regülasyonu
12 Güç Evleri ve Özellikleri
13 Su Gücü İçin Ekonomik Analiz
14 Pompalanmış/Depolanmış ve Pompa/Türbinler
15 Mikrohidrolik ve Minihidrolik Sistemler
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Hydropower Engineering, C. C. Warnick, Howard A. Mayo, Prentice Hall, 1980
2. Hydropower Developments: New Projects, Rehabilitation, and Power Recovery by IMechE (Institution of Mechanical Engineers), 2005, Wiley
3. Hydropower Engineering Handbook (Hardcover) by John S. Gulliver (Author), Roger E. A. Arndt (Author) , Mcgraw-Hill (Tx) (1990)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 134