AKTS - İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE420) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi MFGE420 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Özgür Taylan Sarı
Course Assistants
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere teori ve uygulamadaki proje yönetimini tanımlamak ve bu alanda bilgi birikimi, süreçler, beceriler, araçlar ve tekniklerin proje başarısındaki önemini vurgulamak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu ders, proje yönetimine ilişkin kavramların tanımlanması, ortak bir dille projenin tartışılması, yazılması ve uygulanmasına yönelik çalışmaların nasıl yapılması gerektiğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislik ağırlıklı olmak üzere, sosyal bilimlere ait ortak terminolojiyi ve gelişmiş kavramları tanımlayabilecek ve uygun bir şekilde kullanmak için yönlendirebileceklerdir
  • Proje yönetimi ve alt disiplinleri alanında bilimsel bilgi elde ederek bağımsız çalışabileceklerdir
  • Projelerde takımın bir üyesi olarak çalışabileceklerdir ve sorumluluklar, görevler ve görev tanımları hakkında bilgi birikimi elde edeceklerdir.
  • Proje yönetimine ilişkin pratik yapacaklardır.
Dersin İçeriği Proje yönetimi standartları;proje,portföy,program ve işletme yönetimi kavramları;katılımı, takım çalışmasını ve çatışmayı yönetmek;kimlik tespiti ve değerlendirmesi,problem tanımı;yaratıcılık ve fikir üretme; işlevsel/fiziksel/görev ayrıştırma yöntemleri ve araçları;zihin haritalama;planlama yöntemleri; maliyet tahmini ve bütçeleme;zaman yönetimi;proje kalite yönetimi;kaynak tahsisi;proje risk yönetimi teknikleri;proje yürütme,izleme ve kontrol teknikleri;proje rolleri, sorumluluk ve otorite.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje Yönetimine Genel Bakış, Kavramlar ve Proje Yönetimi- Portföy Yönetimi- Program Yönetimi Arasındaki İlişkiler
2 Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
3 Proje Yönetim Süreci
4 Proje Entegrasyon Yönetimi
5 Proje Kapsam Yönetimi
6 Proje Zaman Yönetimi
7 Ara sınav
8 Proje Maliyet Yönetimi
9 Proje Kalite Yönetimi
10 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
11 Proje İletişim Yönetimi
12 Proje Risk ve Satın Alma Yönetimi
13 Öğrenci Proje sunumları
14 Öğrenci Proje sunumları
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK® Guide)—Fourth Edition, ISBN: 978-1-933890-51-7, Project Management Institute, Global Standarts, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 87