AKTS - Biyoenerji Teknolojileri

Biyoenerji Teknolojileri (ENE420) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyoenerji Teknolojileri ENE420 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders kapsamında yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyokütlenin geliştirilmesindeki teknolojik ve ekonomik konular ele alınır. Ayrıca bu dersle birlikte öğrenciler bioenerji, bioenerji ekonomisi, bioenerji ve çevre, yem-stok seçimi, yem-stok dönüşüm konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyoenerji sistemlerinin ilkeleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
  • Biokütlenin hammaddelerinin farklı iklim ve koşullarda mevcut olabileceğini ve bu hammaddelerin bioyakıt üretimine yapacağı katkıyı anlamak
  • Biokütle hammaddesinin bioyakıta dönüşme süreci hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Enerji kaynağı olarak biyokütle, biyokütlenin fotosentezi, dönüşüm özellikleri, fiziksel dönüşüm işlemi, ısıl dönüşüm, sentetik oksijene sıvı yakıtlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bioenerjiye giriş
2 Bioenerji ekonomisi
3 Bioenerji ve çevre
4 Hammadde yapısı
5 Hammadde seçimi
6 Hammadde dönüşümü
7 Hammadde dönüşümü
8 Hammadde dönüşümü
9 Ara Sınav
10 Metabolik mühendislik
11 Metabolik mühendisliğe giriş
12 Metabolik mühendislik
13 Metabolik mühendislik
14 Yaşam döngüsü mühendisliğine giriş
15 Yaşam döngüsü mühendisliği
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. http://energy.gov/science-innovation/energy-sources/renewable-energy RENEWABLE ENERGY, Department of Energy
2. http://www.biomasscenter.org/about-berc.html The Biomass Energy Resource Center (BERC)
3. http://www.nal.usda.gov/natural-resources-and-environment/energy/bioenergy-andbiofuels

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125