AKTS - Mekanik Titreşimler

Mekanik Titreşimler (ME425) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mekanik Titreşimler ME425 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı 1) Mekanik sistemlerin denk toplu parametrelerini tanımlamak 2) Serbest cisim diyagramı ve enerji metotlarını kullanarak hareket denklemlerini elde etmek. 3) Birinci ve ikinci dereceden serbestli sistemlerin titreşimlerini çözmek 4) İndirgenmiş titreşimleri dizayn etmek 5) Frekans tepki fonksiyonlarını ve modal analizi anlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Basic definitions, single-degree-of freedom systems, vibration isolation, two-degree freedom systems: equations of motion, coordinate transformation, principal coordinates, vibration modes, torsional vibration, multi-degree-of freedom systems, coordinate transformation and normal coordinates, modal analysis, response to harmonic excitation.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Titreşim Konsepti
2 Toplu parametreli sistemler
3 Matlab'a giriş : Temel prensipler
4 Sönümsüz SDOF sistemlerin ilk uyarımlara tepkisi
5 Sönümlü SDOF sistemlerin ilk uyarımlara tepkisi
6 Matlab : Sönümlü SDOF sistemlerin etkisi ve ölçümü
7 SDOF sistemlerin Harmonik ve Periyodik uyarılara tepkisi
8 Döner halde dengelenmemiş kütleli ve temel titreşimli döner milli sistemler
9 Matlab : Titreşim yalıtımı
10 SDOF sistemlerin periyodik olmayan uyarılara tepkisi
11 SDOF sistemlerin rastgele uyarılara tepkisi.
12 Matlab : Sarım integrali
13 2-DOF sistemler: Hareket denklemleri ve serbest titreşim.
14 2-DOF sistemler: Modal analiz ve harmonik uyarılara tepkisi
15 Dönem sonu sınavına hazırlık
16 Dönem sonu sınavına hazırlık

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 7 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 7 3 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 98