AKTS - Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı

Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı (MECE422) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı MECE422 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin temel amacı çok disiplinli alanda mühendislik tasarım projesi uygulamaktır. Öğrenciler, multidisipliner mühendislik tasarım sürecinde geniş bir deneyim kazanmak için multidisipliner ekiplerde çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Ders, öğrencilere ihtiyaç tanımlama / proje teklifinden ayrıntılı tasarım ve / veya bilgisayar uygulamasına kadar gerekli temelleri ve tanınmış becerileri ile hazırlar. Dersler, çok disiplinli tasarımın avantajlarına ve sınırlamalarına odaklanmak ve disiplinler arası tasarım özelliklerine sahip capstone mühendislik tasarım projelerini vurgulamak için düzenlenmiştir. Tasarım projelerinin mevcut çağdaş mühendislik teknolojisiyle tamamen uyumlu olması gerekmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Multidisipliner özellikler ile belirli bir tasarım ihtiyacı hakkında mevcut mühendislik bilgilerini toplamak ve analiz etmek
  • 2. Mühendislik analiz ve uygulama mühendisliği tasarımı yapmak için çeşitli disiplinlerden bilgi, beceri ve süreçleri uygulamak
  • 3. Proje yönetimi tekniklerini kullanarak çok disiplinli alanda takım becerileri, danışmanlık ve organizasyon geliştirmek
  • 4. Sözlü / yazılı tasarım sunumları yapmak
Dersin İçeriği Tasarım süreci ve metodolojisi; mühendislik disiplinlerinin tanımlanması, çok disiplinli mühendislik tasarımının özellikleri ve önemi; sistem mühendisliği; ihtiyacın belirlenmesi ve değerlendirmesi, problem tanımı; yaratıcılık ve fikir üretme; işlevsel/fiziksel/görev ayrıştırma yöntemleri ve araçları; tasarım simgeselleştirme teknikleri, teknik sistemlerde enerji, bilgi ve malzeme akışının kavramsal modellemesi; çözüm yöntemlerinin değerlendirilmesi ve seçimi; ürün mimarisi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0