AKTS - İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi

İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi (MFGE310) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi MFGE310 2 0 2 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 210, MATH 280
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Caner Şimşir
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye katı cisimler mekaniği ve ısı tranferi doğrusal problemlerinin çözümünde bir araç olarak sonlu elemanlar yönteminin temellerini kavratmayı amaçlamaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler katı cisimler ve ısı transferi doğrusal problemlerinin çözümünde bir araç olarak sonlu elemanlar yönteminin temellerini kavrayacaklardır.
  • Öğrenciler endüstride kullanılan ticari sonlu elemanlar paketlerini kullanma şansı bulacaklardır.
  • Bilgisayar destekli analizin imalat mühendisliği kapsamında öneminin ve potansiyelinin öğrenciler tarafından farkına varılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Direkt yaklaşım, düzlem genleme, düzlem gerilme ve eksenel simetrik problemler, virtüel iş prensibine dayalı iki boyutlu formülasyon, ısı iletimi problemlerinde sonlu elemanlar yöntemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş I Bölüm 1
2 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş II Bölüm 2
3 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş III Bölüm 3
4 Sonlu Elemanlar Analizi Yazılımlarına Giriş I Bölüm 4
5 Sonlu Elemanlar Analizi Yazılımlarına Giriş II Bölüm 5
6 Elastisite Problemlerinin Analizi Bölüm 6
7 Örnek: Kiriş Problemi Bölüm 7
8 Örnek: Gerilim Yoğunlaşması Bölüm 8
9 Plastisite Problemlerinin Analizi Bölüm 9
10 Örnek: Çekme Testi Bölüm 10
11 Temas Problemlerinin Analizi Bölüm 11
12 Örnek: Sac Bükme Bölüm 12
13 Sürtünme Problemlerinin Analizi Bölüm 13
14 Örnek: Ekstrüzyon Bölüm 14
15 Genel Sınav Tüm bölümler
16 Genel Sınav Tüm bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nitin S Gokhale, Practical Finite Element Analysis, ISNBN 8190619519, Ohio, 2002
Diğer Kaynaklar 2. MSc.Marc Student Edition Documentation

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 128