AKTS - Isıl Sistem Tasarımı

Isıl Sistem Tasarımı (ME408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Isıl Sistem Tasarımı ME408 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 303, ME 301
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilerin termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi temel bilgilerini kullanmaları, gözden geçirmeleri ve anlamaları. Komple mühendislik sistemleri ve proseslerinde ısıl sistem elemanlarının analiz ve sentezini kavramaları ve deneyim sahibi olmaları. Herhangi bir tasarım dersi mühendislik uygulama programlarının geniş kullanımını sağlayarak yorucu olan elle çalışmayı minimuma indirerek interpolasyon iterasyon ve grafik vb. işlerin verimini maksimum yapmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin ısıl sistem elemanlarının analizi ve senteziyle ilgili deneyim kazanması beklenmektedir.
  • Komple ısıl sistemlerin tasarımı vurgulanmaktadır.
  • Öğrencilerin ayrıca termoekonomik optimizasyon, termoekonomik analiz ve değerlendirme yapmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği Systems design concepts, mathematical modeling, optimization methods, steady-state simulation of large systems, fans, pumps, heat exchangers, expanders, fluid in conduits, dynamic behavior of thermal systems.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Tasarımda Temel Kavramlar Bölüm 2
3 Isıl Sistemlerin Modellenmesi Bölüm 3
4 Isıl Sistemlerin Modellenmesi Bölüm 3
5 Sayısal Modelleme ve Simülasyon Bölüm 4
6 Sayısal Modelleme ve Simülasyon Bölüm 4
7 Isıl Sistemin Kabul Edilebilir Tasarımı Bölüm 5
8 Isıl Sistemin Kabul Edilebilir Tasarımı Bölüm 5
9 Isıl Sistemin Kabul Edilebilir Tasarımı Bölüm 5
10 Ekonomik kavramlar Bölüm 6
11 Ekonomik kavramlar Bölüm 6
12 Optimizasyon için Problemin Formülasyonun Bölüm 7
13 Optimizasyon için Problemin Formülasyonun Bölüm 7
14 Lagrange Çarpanları Bölüm 8
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Design and Optimization of Thermal Systems, 2nd Edition, Y. Jaluria, CRC Press, 2007
Diğer Kaynaklar 2. Any mechanical engineering thermodynamics textbook
3. Any heat transfer textbook

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler 8 2 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 141