AKTS - Elektrik Santralleri

Elektrik Santralleri (ENE428) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrik Santralleri ENE428 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE203 Thermodynamics I ya da EE352 Electromechanical Energy Conversion
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilere elektrik üretimi konusunda geniş bir anlayış sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler kömür, petrol, gaz, nükleer, hidroelektrik, güneş, jeotermal, vb. enerjisinin elektriğe dönüşümü konusunda temel bilgi kazanacaklardır
  • Öğrenciler elektrik üretim santrallerinin çalışmasını ve ana elemanlarını öğreneceklerdir
Dersin İçeriği Buhar üretim sistemlerinin analizi ve tasarımı, elektrik üretim sistemleri ve yardımcı sistemler; nükleer, fosil, hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynakları; güç santrali verimliliği ve çalışması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; Enerji ve Elektrik Temelleri, Termodinamik, Carnot Çevrimi Bölüm 1
2 Rankine ve Brayton Çevrimi Bölüm 4
3 Fosil Yakıtlar: Kömür, Petrol, Doğalgaz Bölüm 5
4 Yanma Bölüm 6
5 Fosil Yakıtlar: Yan Ürünler, Sentetik Yakıtlar, Biyokütle Bölüm 7
6 Güneş Enerjisi İlkeleri, Güneş Enerjisi Hesapları, Güneş Isıl ve Fotovoltaik Bölüm 8
7 Gaz Türbini Enerjisi ve Sistemleri Bölüm 9
8 Bileşik Çevrim Bölüm 15
9 Ara Sınav
10 Nükleer Fizyon Bölüm 11
11 Nükleer Güç Santralleri Bölüm 12
12 Soğutma Çevrimi; Isıl kirlenme Bölüm 13
13 Jeotermal Güç Bölüm 14
14 Hidroelektrik Güç Bölüm 16
15 Çevresel Etkiler, Elektrik Ekonomisi Bölüm 17
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. M. M. El-Wakil, Powerplant Technology, McGraw-Hill, 1984 veya 2002.
Diğer Kaynaklar 2. Black& Veatch, Power Plant Engineering, Springer, 1996

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 45
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126