AKTS - Nükleer Teknoloji

Nükleer Teknoloji (ENE426) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nükleer Teknoloji ENE426 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin başlıca amacı, nükleer teknolojinin temel ilkelerini tanıtmak, temel nükleer malzemeleri anlatmak, güç santrallerin temel parçalarını göstermek, zenginleştirmenin temellerini anlatmak, korunma & zırhlama, füzyon enerjisinin tanıtılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nükleer Teknoloji hakkında bilgi
  • Temel Nükleer Güç Santrallerinin anlaşılması
  • Nükleer Korunma ve Zırhlamanın öğrenilmesi
  • Nükleer Yakıt zenginleştirmesinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği Nükleer malzemeler, nükleer güç santralleri ve çeşitleri, nükleer prosesler, nükleer füzyon reaksiyonları, nükleer enerji sistemleri, nükleer korunma ve zırhlama, zenginleştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nükleer Malzemeler: Yakıt
2 Nükleer Malzemeler: Moderatör
3 Nükleer Malzemeler: Yapı
4 Nükleer Güç Santraller
5 Nükleer Güç Santraller
6 Nükleer Santral Tipleri
7 Nükleer Santral Tipleri
8 Nükleer Kazalar
9 Ara Sınav
10 Radyasyon Korunması
11 Radyasyon Zırhlaması
12 Sağlık Fiziği ve Biyolojik Radyasyon Etkileri
13 Nükleer Füzyon Reaksiyonları
14 Nükleer Füzyon Enerjisi
15 Yakıt Zenginleştirmesi
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. J.R. Lamarsh, A.J. Barata, Introduction To Nuclear Engineering, 3rd Edition, Prentice Hall, 2001
Diğer Kaynaklar 2. A.R. Foster, R.L.Wright Jr., Basic Nuclear Engineering, 4th Edition, Allyn and Bacon Inc., 1983
3. M.M.El-Wakil, Nuclear Heat Transport, American Nuclear Society, 1978

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 11 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 127