Mukavemet (ME210) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mukavemet ME210 3 1 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Özgür ASLAN
Course Assistants
Dersin Amacı Basit yükleme koşullarındaki basit elementlerdeki gerilme ve gerinimler ile iç kuvvet ve momentler arasındaki ilişkiyi kurabilecek şekilde gerilme analizinin temel prensiplerini anlatmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler eksenel yük ve burulma etkisi altındaki elemanların gerilme ve yer değiştirmelerini hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler kuvvet ve moment denge denklemlerini kullanarak eğilme altındaki elemanlardaki gerilmeleri hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler eğilme yükü altındaki kirişlerdeki yer değiştirmeleri hesaplayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Normal ve kesme gerilmesi kavramları, gerinim, eksenel yükleme, statik olarak belirsiz eksenel yüklü elemanlar, burulma, statik olarak belirsiz tork yüklü elemanlar, kirişlerin eğilmesi, birleşik yüklemeler, gerilme-gerinim dönüşümleri, basit yükleme gerilmesi, burulması ve eğilmesi, basit yükleme ile sehim, süperpozisyon teknikleri, statik olarak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Gerilme Kavramları Bölüm 1
2 Gerilme ve Gerinim – Eksenel Yükleme Bölüm 2
3 Gerilme ve Gerinim – Eksenel Yükleme Bölüm 2
4 Burulma Bölüm 3
5 Burulma Bölüm 3
6 Basit Eğilme Bölüm 4
7 Eğilme için Kirişlerin Analiz ve Tasarımı Bölüm 5
8 Kirişlerde ve İnce Duvarlı Elemanlarda Kayma Gerilmeleri Bölüm 6
9 Kirişlerde ve İnce Duvarlı Elemanlarda Kayma Gerilmeleri Bölüm 6
10 Gerilme ve Gerinim Dönüşümleri Bölüm 7
11 Gerilme ve Gerinim Dönüşümleri Bölüm 7
12 Yükleme Durumları için Asal Gerilmeler Bölüm 8
13 Kirişlerin Sehimi Bölüm 9
14 Kirişlerin Sehimi Bölüm 9
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mechanics of Materials, 5th Edition, Ferdinand P. Beer, E. Russel Johnston, Jr., John T. DeWolf, David Mazurek, McGraw-Hill, 2009
Diğer Kaynaklar 2. Mechanics of Materials, 8/E, Russell C. Hibbeler, Prentice Hall, 2011
3. Engineering Mechanics of Solids, 2/E, Egor P. Popov, Prentice Hall, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 7 2 14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 162