AKTS - Hızlı Prototipleme

Hızlı Prototipleme (MFGE405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hızlı Prototipleme MFGE405 2 0 2 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. C. Merih Şengönül
Course Assistants
Dersin Amacı Katılımcılar hızlı prototiplemenin ve uygun CAD modellerı, güncel hızlı prototipleme ve fabrikasyon teknolojileri, temelinde varolan materiyal bilimi, ikinici uygulamanın faydaları, ve bu teknolojilerin toplum üzerindeki etkisiyle ile birlikte otomasyonlu fabrikasyonun temellerini işleyecekler. Hızlı prototipleme süreci, gerçek bir parçanın pratikte tasarlanması ve fabrikasyonuyla gösterilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel hızlı prototipleme sistemleri, temel işletim prensipleri ve özellikleriyle ilgili açıklama yapabilmek
  • Yukarıda verilen hızlı prototipleme sistemleriyle ortak kullanılan; tamamlayıcı, ikinci fabrikasyon sürecini açıklayabilmek
  • Verilen bir prototipleme görevi için, uygun fabrikasyon teknolojisini, veya teknolojilerini seçebilmek
Dersin İçeriği Hızlı prototipleme ve otomasyonlu fabrikasyon teknolojilerine giriş, enjeksiyonlu birleştirme, hızlı prototipleme teknolojileri, temelde yatan malzeme bilimi, otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek, ikinci uygulama süreci.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hızlı prototipleme ve otomasyonlu fabrikasyon teknolojilerine giriş • Prototip nedir? • Neden prototiplenir? • Otomasyonlu fabrikasyon nedir? • Nümerik kontrollerin tarihçesi • Süreç planlama; manüel, değişken ve üretken Bölüm 1
2 Enjeksyonlu birleştirmeye giriş • Enjeksyonlu birleştirmeye giriş • Enjeksyonlu birleştirme tasarımı • Malzeme seçimi • UL standartları Bölüm 2
3 Hızlı prototipleme teknolojileri • Makine alet hareketi • Katmanlı(katlı) üretimin tarihçesi • Steryolitografi • Katı zemin düzeltilmesi • Seçili lazer sinterleme • Birleşik yer değiştirme modellemesi • Lamine edilmiş obje üretimi • Diğer sistemler Bölüm 3
4 Hızlı prototipleme teknolojileri • Makine alet hareketi • Katmanlı(katlı) üretimin tarihçesi • Steryolitografi • Katı zemin düzeltilmesi • Seçili lazer sinterleme • Birleşik yer değiştirme modellemesi • Lamine edilmiş obje üretimi • Diğer sistemler Bölüm 4
5 Temelde yatan malzeme bilimi • Fotopolimerler • Termoplastikler • Tozlar Bölüm 5
6 Temelde yatan malzeme bilimi • Fotopolimerler • Termoplastikler • Tozlar Bölüm 6
7 Otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek • .STL dosya formatı • CAD modellerinin onarımı • Destek yapıları eklemek • Model ayırma Bölüm 7
8 Otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek • .STL dosya formatı • CAD modellerinin onarımı • Destek yapıları eklemek • Model ayırma Bölüm 8
9 İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 7
10 İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 8
11 . İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 11
12 İkinci uygulama süreci • RTV silikon kauçuk şekillendirme • Investment casting • Prototiplemenin kalitesini arttırmak • Üretimi geliştirmek • Medikal uygulamalar Bölüm 12
13 Gelecek • İstek üzerine uzaktan üretim • Sürekli araştırma aktiviteleri • Bu teknolojiler nasıl iyileştirilebilir? Bölüm 13
14 Gelecek • İstek üzerine uzaktan üretim • Sürekli araştırma aktiviteleri • Bu teknolojiler nasıl iyileştirilebilir? Bölüm 14
15 Final sınavı dönemi Bütün bölümler
16 Final sınavı dönemi Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Rafiq Noorani, Rapid Prototyping: Principles and Applications, John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 0-471-73001-7
Diğer Kaynaklar 2. Ian Gibson (ed.), Advanced Manufacturing Technology for Medical Applications, John Wiley & Sons, Ltd., 2005, ISBN 0-470-01688-4

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar 1 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 6 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 137