AKTS - Jeotermal Enerji Teknolojileri

Jeotermal Enerji Teknolojileri (ENE314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Jeotermal Enerji Teknolojileri ENE314 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Attila AYDEMİR
Course Assistants
Dersin Amacı • Jeotermal Enerjinin temel kavramlarını tanıtmak. • Jeotermal Enerji kaynaklarının bulunuşu ve elde edilişini anlatmak ve göstermek. • Jeotermal Enerjinin yararlı bir şekilde kullanılmasını öğretmek. • Jeotermal Enerjinin uygulamaları öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Jeotermal Enerji hakkında bilgi sahibi olmak
  • Jeotermal Enerji dönüşüm sistemlerini öğrenmek
  • Jeotermal Enerji kaynaklarını ve sondaj yöntemlerini öğrenmek
Dersin İçeriği Dünyanın ısıl yapısı, ısı transferi, jeotermal sistemleri ve kaynakları, sondaj yöntemlerini, okyanusların ısıl enerjisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Jeotermal Bölgelerin Jeolojisi Bölüm 1
2 Keşif Stratejileri ve Teknikleri Bölüm 2
3 Jeotermal Kuyu Kazma Bölüm 3
4 Rezervuar Mühendisliği Bölüm 4
5 Tek Flaş Buharlı Güç Santralleri Bölüm 5
6 Tek Flaş Buharlı Güç Santralleri Bölüm 5
7 Çift Flaş Buharlı Güç Santralleri Bölüm 6
8 Çift Flaş Buharlı Güç Santralleri Bölüm 6
9 Ara Sınav
10 Kuru Buhar Güç Santralleri Bölüm 7
11 İkili Çevrim Güç Santralleri Bölüm 8
12 İkili Çevrim Güç Santralleri Bölüm 8
13 İleri Jeotermal Enerji Dönüşüm Sistemleri Bölüm 9
14 Jeotermal Güç Sistemlerine Uygulanan Ekserji Analizi Bölüm 10
15 Jeotermal Güç Santrali Örneklerinin İncelenmesi Bölüm 11-12
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Geothermal Power Plants, Ronald DiPippo, 2nd Edition, Elsevier, 2008
Diğer Kaynaklar 2. Geothermal Energy – An Alternative Resource for the 21st Century, H. Gupta and S. Roy, 1st Edition, Elsevier, 2007
3. Solar and Geothermal Energy, John Tabak, Facts On File, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 6 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 13 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125