AKTS - Boru Hattı Temelleri ve Tasarımı

Boru Hattı Temelleri ve Tasarımı (ME438) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Boru Hattı Temelleri ve Tasarımı ME438 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ME301
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı ME 438 makina mühendisliği öğrencilerinin boru hattı sisteminde gaz ve sıvı akışlarının taşınması ve dağıtılması konusunda uzman olmalarını hedefler. Başlıca akışkanlar mekaniği uygulamaları, mekanik hususlar, düşünebilme, tasarım, yapısal ve ayrıca ekonomik yönden incelenmesi vurgulanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Makine mühendisliği öğrencilerinin boru hatlarının, taşıma ve dağıtma, kullanılacak malzemeler, yapısal tasarımları ve boru hatlarının maliyeti, bileşenleri , pompa ve kompressor ilişkilerine hakim olmaları beklenir.
  • Boru hatlarının maliyetiyle, yapısal tasarımları, işletimleri, ve kontroleriyle ilgilenir.
Dersin İçeriği Gaz ve sıvı akışkanların boru hatlarıyla taşıma ve dağıtma sistemleri. Tasarımda kullanılması gereken malzemeler, mekanik hususlar, tasarım, yapısal ve ekonomik yönleri. Boru hattı taşımacılığı. Sıvı ve gaz maddelerin boru hatlarındaki akışı. Boru hattı bileşenleri. Pompa ve kompresor ilişkileri. Taşıma ve dağıtma tasarımı. Maliyet, yapısal ve işletimsel yönleri. Boru hatalrının Yapısı , işletim ve kontrolü. Boru hattı geçici, iki fazlı akış boru hatları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Boru Hatlarına Giriş Bölüm 1
2 Boru Hatlarının Temelleri Bölüm 1
3 Sıvı Boru Hatlar Bölüm 2
4 Sıvı Boru Hatlarında Pompalar Bölüm 2
5 Gaz Boru Hatları Bölüm 2
6 Gaz Boru Hatlarında Kompresorler Bölüm 2
7 Boru Hatları Ekonomisi Bölüm 3
8 Boru Hatları Tasarımı Bölüm 4
9 Boru hatları İnşaatı Uygulamaları Bölüm 5
10 Boru Hattı Operasyonları Bölüm 6
11 Dağıtım Hattı Sistemleri Bölüm 7
12 Katı Ulaşım Boru Hatları Bölüm 8
13 Çift fazlı Boru Hatları Bölüm 8
14 Zamana Bağlı Akış Bölüm 10

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Class Notes, presentations
Diğer Kaynaklar 2. Kennedy, John L. Oil & Gas Pipeline Fundamentals,Pennwell Books, 1992
3. Basavaraj, B.H. Pipeline Engineering Vol.64. Houston: ASME, 1992
4. Gennod, J. Vincent. Fundamentals of Pipeline Engineering. Institute Francais duPetrole Publications ,1984.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim. X
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 130