AKTS - Enerji Kanunları ve Tüzükleri

Enerji Kanunları ve Tüzükleri (ENE418) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Kanunları ve Tüzükleri ENE418 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Seçmeli olan bu derste enerji ile ilgili kanun ve yönetmelikler ile uluslararası anlaşmaların ve protokollerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji piyasası genel ilkelerini kavramak
  • Enerji üretimi ile ilgili çevresel ve hukuksal düzenlemeleri kavramak
  • Elektrik güç sistemleri ve akıllı şebekelerle ilgili bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Türkiye`deki enerji kanunları ve düzenlemelerine giriş, enerji piyasası, nükleer güvenlik düzenlemeleri, yenilenebilir enerji ve dağıtık üretim düzenlemeleri, çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, akıllı şebekeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Enerji sorunun çerçevesi -
2 Şebeke yönetmeliğinin temel ilkeleri -
3 Enerji düzenlemesinin teorisi ve uygulamaları -
4 Enerji düzenlemesinin teorisi ve uygulamaları -
5 Elektrik güç sistemlerine giriş -
6 Elektrik piyasasına giriş -
7 Elektrik piyasasına giriş -
8 Ara Sınav
9 Nükleer güvenliği için temel düzenleyici çerçeve -
10 Yenilenebilir enerji yönetmeliği ve teşvikler -
11 Yenilenebilir enerji yönetmeliği ve teşvikler -
12 Yenilenebilir enerji ve dağıtık üretim -
13 Konvansiyonel enerji üretim yönetmelikleri -
14 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği -
15 Akıllı şebekeler -
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Casebook: Fred Bosselman et al., Energy, Economics and the Environment: Cases and Materials, 3rd Edition (Foundation Press: 2010)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 60
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 150
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125