AKTS - Birleştirme Teknolojileri

Birleştirme Teknolojileri (MFGE406) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Birleştirme Teknolojileri MFGE406 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MFGE 212 - Katı Mekaniği MFGE 306 - Makina Elemanları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere temel birleştirme teknolojilerini göstermektir. Farklı birleştirme metodlarının tasarımı ve uygulanması yönünde çalışmalar yapılacaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersin başarıyla tamamlanması durumundaö öğrenciler bağlantı tasarımı ve uygun bağlantı tipini seçme konusunda bilgi edineceklerdir.
Dersin İçeriği Stres analiz, birleşik yapılarda statik ve yorgunluk sonucu başarısızlık, mekanik sürgülerin metodları, kaynak ve yapıştırarak birleştirme; birleştiricilerin üretimi (örneğin, sürgülerin instalasyonu, yapışkanın yüzeye uygulanması); birleştiricilerin bakımı (örneğin, koruma, paslanma, denetleme vs.).

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Mekanik sürgüler Bölüm 2
3 Mekanik sürgüler Bölüm 3
4 Mekanik sürgüler Bölüm 4
5 Mekanik sürgüler Bölüm 5
6 Kaynak Bölüm 6
7 Kaynak Bölüm 7
8 Kaynak Bölüm 8
9 Yapıştırarak Birleştirme Bölüm 9
10 Yapıştırarak Birleştirme Bölüm 10
11 Yapıştırarak Birleştirme Bölüm 11
12 Muhtelif (koruma, paslanma, denetleme vs.) Bölüm 12
13 Muhtelif (koruma, paslanma, denetleme vs.) Bölüm 13
14 Muhtelif (koruma, paslanma, denetleme vs.) Bölüm 14
15 Final sınavı dönemi Bütün bölümler
16 Final sınavı dönemi Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Shigley J E, Mischke C R, Mechanical Engineering Design, ISBN: 0-07-100292-8
Diğer Kaynaklar 2. Brandon D D, Kaplan W D, Joining Processes, ISBN-10: 0471964883, ISBN-13: 978-0471964889
3. R.D. Adams (Author), J. Comyn (Author), W.C. Wake, Structural Adhesive Joints in Engineering, ISBN-10: 0412709201, ISBN-13: 978-0412709203

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 153