AKTS - Fabrika Tasarımı

Fabrika Tasarımı (MFGE478) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fabrika Tasarımı MFGE478 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri Fabrika Tasarımı ilkeleri, kavramları, türleri, eğitimi ve terimleri ile tanıştırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, ürün tasarımı ve Bilgisayar Destekli Tasarım terminolojisini öğrenecekler
  • Öğrenciler, imalat sistemleri kavramları konusunda bilgi edinecekler.
  • Öğrenciler, pazar araştırması ve fabrika yer seçimi konusunda temel bilgileri edinecekler.
  • Öğrenciler, makina ve işgücü seçiminde eğitilecekler.
  • Öğrenciler, malzeme iletim ve bütünleşik olarak fabrika yerleşimi konusunda kavramsal olarak bilgi edinecekler.
Dersin İçeriği Giriş, tasarım ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) temel bilgileri, imalat sistemleri (CAD/CAM, FMS, ve CIM), pazar araştırması ve fabrika yer seçimi, fabrika yerleşimi, süreç analizi, imalat kontrolü ve kalite planlaması, süreç ve makina seçimi, malzeme iletimi, depolama türleri, iş güvenliği-işçi sağlığı, bakım, çevre faktörleri, AR-GE.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
2 Tasarım ve Bilgisayar Destekli Tasarım( CAD) temel bilgileri Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
3 İmalat Sistemleri ( CAD/CAM, FMS, ve CIM) Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
4 Pazar araştırması ve fabrika yer seçimi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
5 Fabrika yerleşimi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
6 Süreç analizi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
7 Arasınav 1 Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
8 Üretim kontrolu ve kalite planlaması Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
9 Süreç ve makina seçimi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
10 Malzeme iletimi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
11 Depolama türleri Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
12 Bakım Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
13 Arasınav 2 Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
14 Bakım Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
15 Çevre faktörleri, Araştırma/Geliştirme Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities
16 Final sınavı dönemi Ders Kitabı: D. R. Sule, Manufacturing Facilities

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. D. R. Sule, Manufacturing Facilities - Location, Planning, and Design, 2nd edition, PWS Publishing Company - International Thomson Publishing, 1994.
2. Ders Notları ve yansılar / Lecture notes and slides
11. Sagligi ve Is Güvenligi Tüzügü, Basbakanlik Basimevi.
Diğer Kaynaklar 3. Ray Wild, Production and Operations Management - Principles and Techniques, Holt, Rinehart and Winston Ltd., 1979 (On Reserve at METU Library with Call No. HD31 W668 1979).
4. Harold T. Amrine, John A. Ritchey, Colin L. Moodie, Manufacturing Organization and Management, 5th edition, Prentice-Hall, Inc., 1987 (On Reserve at METU Library with Call No. HD31 A54 1987).
5. Tompkins, White, Bozer, Frazelle, Tanchoco, Trevino, Facilities Planning, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., 1996.
6. Richard L. Francis, Leon F. McGinnis, Jr., John A. White, Facility Layout and Location: An Analytical Approach, 2nd edition, W. J. Fabrycky and J. H. Mize (eds.), Prentice-Hall Inc., 1992.
7. Ray Wild, The Techniques of Production Management, Holt, Rinehart and Winston Ltd., 1978.
8. . D. Radford, D. B. Richardson, The Management of Production, 3rd edition, Barnes & Noble Books, 1972.
9. James M. Moore, Plant Layout and Design, The Macmillan Company, 1962.
10. G. Dieter, Engineering Design.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 50 50
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 124