AKTS - Felsefe Tarihine Giriş

Felsefe Tarihine Giriş (HUM321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Felsefe Tarihine Giriş HUM321 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Antik Yunan’dan günümüze kadar uzanan geniş bir tarih sürecini ele alarak, öğrencilere Felsefe tarihinde kapsamlı bir arka plan bilgisi kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Önde gelen düşünürlerin görüşlerine ve Felsefe tarihinin temel akımlarına ilişkin bilgiler kazanır
  • Eleştirel düşünebilir
  • Fikirler ve olayları birbirleriyle ilişkilendirebilir
Dersin İçeriği Antik Çağ, Ortaçağ, Modern Felsefe ile 19. ve 20. Yüzyıl felsefesinden seçili düşünürler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Antik Felsefe: Thales, Anaximander ve Anaximenes’in kısaca ele alınması Dönem boyunca önerilir.
2 Pisagor ve Heraklitus
3 Sofistler ve Sokrates
4 Platon
5 Aristoteles
6 Stoacılar, Skeptikler ve Protagoras
7 Ortaçağ Felsefesi: Aziz Augustine ARA SINAV
8 Akinalı Thomas
9 Modern Felsefe: René Descartes
10 Baruch Spinoza, David Hume
11 David Hume devam
12 19. Yüzyıl Felsefesi: Friedrich Nietzsche
13 20. Yüzyıl Felsefesi: Edmund Husserl
14 Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir
15 Dönem Tekrarı
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stumpf, Samuel Enoch. Socrates to Sartre: A History of Philosophy (New York: McGraw-Hill Book Company, 1996).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 85
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 98