AKTS - Enerji ve Çevre

Enerji ve Çevre (ENE404) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji ve Çevre ENE404 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Aysel ATIMTAY
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders Enerji Sistemleri Mühendisliği için teknik seçmeli bir derstir. Bu dersin temel amaçları; enerji ve çevresel kavramları ve bağlantıları hakkında temel anlayış ve takdır sağlamak; enerji tüketim şekillerinin analizi; modern topluma güç veren çeşitli enerji kaynaklarının tartışılması; enerji dönüşüm sistemlerinin gözden geçirilmesi; enerji kullanımı ve endüstriyel gelişme ve çevresel sonuçları arasında ilişkileri keşfetmek; gelecekteki enerji alternatiflerini tartışmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji ve küresel çevre arasındaki ilişkiyi inceleme
  • Enerji üretiminin ve kullanımının çevreye zararlı etkilerinin anlaşılması.
  • İklim değişimi ve küresel ısınma alakadar olma
  • Sürdürülebilirliğin gerekliliğinin anlaşılması
Dersin İçeriği Enerji kaynakları, işlemleri, çevresel etkileri, hava kirliliği, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, iklim değişimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Dünyanın Enerji Dengesi Bölüm 2
3 İnsanlığın Enerji Kullanımının Tarihi Bölüm 3
4 Enerji kaynakları, İşlemleri ve Çevresel Etkileri Bölüm 4
5 Ekonomi ve Çevre Bölüm 5
6 Nükleer Enerjinin Vaatleri ve Problemleri Bölüm 6
7 Hava Kirliliği Bölüm 7
8 Ara Sınav
9 Dünyanın Gelecekteki Enerji Kullanımı ve Karbon Emisyonları Bölüm 8
10 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi Bölüm 9
11 Karbon Sekestrasyonu ve İklim Mühendisliği Bölüm 10
12 Sürdürülebilir Düşük Karbon Geleceği için Metodoloji ve Kabuller Bölüm 11
13 Kyoto Protokolü Bölüm 12
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Energy and the Environment, 2nd Edition by Robert A. Ristinen, Jack P. Kraushaar, 2006, Wiley
2. Energy and Climate Change: Creating a Sustainable Future by David Coley, 2008, Wiley
3. Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, 1st Edition, Francis Vanek, Cornell University---Ithaca, Louis D. Albright, Cornell University, Ithaca, 2008, Mc-Graw Hill.
4. Environmental Impact Assessment, Larry Canter, 2nd Edition, 1996, Mc-Graw Hill
5. Alternative Energy For Dummies, Rik DeGunther, 2009, Wiley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125